EAN Gas Blender

EAN Gas Blender

Kurs ma na celu rozwój umiejętności w zakresie kompetentnego wykonywania mieszanek gazowych takich jak nitrox, obchodzenia się z tlenem. Zaznajomi Cię z bezpiecznymi metodami mieszania gazów. Poznasz i zrozumiesz fizyczne właściwości tlenu, jego różne formy i czystości, zagrożenia
i specjalne reguły postępowania.

Cena: 1200 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy