Trimix Gas Blender

Trimix Gas Blender

Kurs polega na przygotowaniu kompetentnego personel
w obchodzeniu się z tlenem oraz w przygotowywaniu mieszanin gazowych typu Trimix i Heliox.
Po ukończeniu tego kursu będziesz wykonywał mieszaniny nitroxowe i helowe
z dokładnością do 1% w stosunku do żądanej mieszanki jeśli chodzi o zawartość tlenu, wypełniając przy tym akceptowalne standardy oraz zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.

Cena: 1200 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy