Asystent Instruktora

Asystent Instruktora

Doskonała droga do przygotowania się do kursu instruktorskiego, jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą podnieść swoje profesjonalne uprawnienia. W odróżnieniu od Divemastera stopień Asystenta Instruktora umożliwia prowadzenie wykładów teoretycznych na wszystkich poziomach szkolenia oraz samodzielne prowadzenie nurkowań wprowadzających tak zwane intro.
Wymagania wstępne: 18 lat, Divemaster, EFR, 60 zalogowanych nurkowań w momencie rozpoczęcia kursu.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy