Divemaster

Divemaster

Divemaster jest pierwszym stopniem zawodowym. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności asystowania instruktorowi
w trakcie kursów, zarządzania wycieczkami nurkowymi, prowadzenia nurkowań. Divemaster to osoba, do której inni nurkowie zwracają się o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów, zaplanowania bezpiecznego nurkowania, porad sprzętowych i innych. W czasie szkolenia zostaniesz przygotowany do pełnienia kierowniczej roli, poprzez szeroki program obejmujący swoim zakresem wiele umiejętności oraz wiedzę niezbędną Divemasterowi.

Kurs składa się: zajęć teoretycznych, sprawdzianu umiejętności pływackich i nurkowych, praktyki i stażów przy kursach.
Wymagania wstępne: 18 lat, AOWD, RESCUE, posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy, 20 udokumentowanych nurkowań w momencie rozpoczęcia kursu 60 udokumentowanych nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy