IANTD Ccr Normoxic Trimix

IANTD Ccr Normoxic Trimix

Program przeznaczony jest dla nurków chcących wykonywać bezpieczne nurkowania na mieszaninach normoksycznych na głębokościach między 39 a 60m z obniżoną narkozą gazów obojętnych.

Cena: 4000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy