IANTD Ccr Recreational Diver

IANTD Ccr Recreational Diver

Program ten jest przeznaczony dla nurków rekreacyjnych, którzy chcą w bezpieczny sposób posługiwać się technologią ccr w nurkowaniach bez dekompresji, z ciśnieniem parcjalnym do 1.2 po2 i głębokości do 21 m.  Nurek może nurkować do głębokości 30 m, jeśli wcześniej uzyskał certyfikat deep diver na obiegu otwartym. Ten kurs może być  połączony z kursem owd,
a kandydaci wykonują ćwiczenia na ccr.  Uwaga: dla konkretnych modeli rebreatherów, mogą występować dodatkowe wymagania producenta.

Cena: 4000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy