IANTD Closed Circuit Rebreather Diver

IANTD Closed Circuit Rebreather Diver

Program ten jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą
w bezpieczny sposób posługiwać się ccr w nurkowaniach
z dekompresją do 15 minut.  Jest bardzo przydatny dla tych, którzy planują nurkować na większą głębokość : 42 m
z diluentem powietrznym air (aenx)  51 m z diluentem helowym (art)

Uwaga: dla konkretnych modeli rebreatherów, mogą występować dodatkowe wymagania producenta.

Cena: 4500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy