Advanced Cave: Sump Diver

Advanced Cave: Sump Diver

Zaawansowana specjalizacja jaskiniowa skierowana do tych nurków, którzy gotowi są na czołganie się przez suche części jaskini, aby zanurkować w kolejnym mokrym fragmencie systemu. Często w związku z konfiguracją terenu wykorzystuje się techniki speleologiczne.

Cena: 1500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy