Advanced Cave: Survey Diver

Advanced Cave: Survey Diver

Zaawansowana specjalizacja jaskiniowa dotycząca mapowania jaskini oraz przybliżająca techniki badań naukowych prowadzonych w jaskiniach.

Cena: 1500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy