Cave Diver

Cave Diver

Pełne uprawnienia jaskiniowe. Ze względu na dużą złożoność nurkowań tylko osoby spełniające wszystkie wymagane kryteria otrzymają certyfikat.
Wymagania minimalne: IANTD Intro to Cave Diver, zalogowanych przynajmniej 100 nurkowań.
Limity: Maksymalna głębokość 39m
Wymagany sprzęt: 2 niezależne automaty jeden z długim wężem, zestaw kontroli pływalności, 2 narzędzie tnące,
3 kołowrotki 120m , 30m, 15m linki, 3 niezależne źródła światła, 2 komputery nurkowe, tabliczka 3 strzałki jaskiniowe,
2 ciastka jaskiniowe

Cena: 4000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy