Technical Cave Diver

Technical Cave Diver

Pełne uprawnienia jaskiniowe techniczne
Wymagania minimalne: IANTD Intro to Cave Diver oraz IANTD Technical Diver lub równoważny, zalogowanych przynajmniej 100 nurkowań.
Limity: Maksymalna głębokość 39m lub adekwatnie
do uprawnień technicznych
Wymagany sprzęt: 2 niezależne automaty jeden z długim wężem, zestaw kontroli pływalności, 2 narzędzie tnące,
3 kołowrotki 120 m, 30m, 15m linki, 3 niezależne źródła światła,
2 komputery nurkowe, tabliczka 3 strzałki jaskiniowe, 2 ciastka jaskiniowe

Cena: 4000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy