Wreck Diver

Wreck Diver

Program polega na rozwijaniu umiejętności nurkowych
w zakresie nurkowań wrakowych.
Podczas kursu nurek upewnia się, że jest świadomy odpowiedzialności oraz przygotowany do podjęcia ryzyka związanego z nurkowaniami w przestrzeniach zamkniętych. Program może być przeprowadzony
z wykorzystaniem powietrza lub nitroxu; Nurkowania w granicach naturalnego światła

Cena: 1500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy