AED – Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

AED – Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

Program szkoleniowy stworzony został w celu nauczenia nurków oraz osób związanych z nurkowaniem technik użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia. Dodatkowo powtórzysz procedury pierwszej pomocy i podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Cena: 500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy