Primary Care / AED – Wstępna pomoc z AED

Primary Care / AED – Wstępna pomoc z AED

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR (Emergency First Response) przygotowuje Cię do podjęcia właściwych kroków
w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia drugiego człowieka. Szkolenie „oswaja” z trudnym wyzwaniem jakim jest podjęcie decyzji o ratowaniu w sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowia i życia, w sytuacji zawsze trudnej i stresującej. Jeśli znalazłeś się na miejscu wypadku TY możesz udzielić tej pomocy. TY możesz być ratownikiem.

Cena: 500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy