Secondary Care – Drugorzędna pomoc

Secondary Care – Drugorzędna pomoc

Dodatkowa pierwsza pomoc. Jest to program rozszerzający umiejętności kursu pierwszej pomocy o postępowanie
w przypadku urazów, zranień i nagłych zachorowań.

Cena: 500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy