SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA CHEŁM – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA CHEŁM

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA CHEŁM – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA CHEŁM

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Chełm

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Chełm odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Chełm oraz szkoły instruktorów nurkowania  Chełm BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Chełm odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Chełm gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Chełm – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Chełm Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Chełm w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Chełm Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Chełm IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Chełm

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Chełm w szkole instruktorów nurkowania Chełm jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Chełm jako instruktor nurkowania Chełm to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Chełm , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Chełm  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Chełm . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Chełm  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Chełm    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Chełm   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Chełm  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Chełm aby zostać instruktorem nurkowania Chełm  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Chełm . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Chełm zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Chełm poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Chełm , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Chełm prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Chełm  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Chełm w szkole Instruktorów nurkowania Chełm , kurs na instruktora nurkowania   Chełm w szkole Instruktorów nurkowania Chełm

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Chełm , lub Assistant Instructor Chełm    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Chełm  w Szkole Instruktorów nurkowania Chełm  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Chełm został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Chełm  IANTD lub Asystenta Instruktora Chełm    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Chełm    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Chełm  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Chełm  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Chełm    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Chełm    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Chełm  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Chełm i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Chełm   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Chełm   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Chełm
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Chełm   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Chełm muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Chełm w Szkole Instruktorów nurkowania Chełm IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Chełm w  Szkole Instruktorów nurkowania Chełm IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Chełm w  Szkole Instruktorów nurkowania Chełm OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Chełm (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Chełm

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Chełm lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Chełm , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Chełm od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Chełm Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Chełm w  Szkole Instruktorów nurkowania Chełm

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Chełm po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Chełm możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Chełm w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Chełm nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Chełm Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Chełm Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Chełm Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Chełm Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Chełm Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Chełm Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Chełm Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Chełm Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Chełm Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Chełm Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Chełm Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Chełm Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Chełm Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Chełm Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Chełm Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Chełm Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Chełm Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Chełm Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Chełm Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Chełm Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Chełm Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Chełm Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Chełm Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Chełm Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Chełm Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Chełm Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Chełm Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Chełm Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Chełm Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Chełm Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Chełm Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Chełm Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Chełm Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Chełm Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Chełm Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

nurkowania Chełm

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Chełm  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Chełm     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Chełm Kursu instruktora nurkowania open water crossover Chełm w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Chełm do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Chełm przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Chełm  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Chełm wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Chełm . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Chełm  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Chełm możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Chełm Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Chełm Technical Wrek Iantd