SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA CZESTOCHOWA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA CZESTOCHOWA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA CZESTOCHOWA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA CZESTOCHOWA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Częstochowa

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Częstochowa odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Częstochowa oraz szkoły instruktorów nurkowania  Częstochowa BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Częstochowa gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Częstochowa Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Częstochowa w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Częstochowa IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Częstochowa

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Częstochowa w szkole instruktorów nurkowania Częstochowa jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Częstochowa jako instruktor nurkowania Częstochowa to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Częstochowa , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Częstochowa  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Częstochowa . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Częstochowa  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Częstochowa    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Częstochowa   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Częstochowa  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Częstochowa aby zostać instruktorem nurkowania Częstochowa  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Częstochowa . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Częstochowa zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Częstochowa , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Częstochowa prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Częstochowa  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Częstochowa w szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa , kurs na instruktora nurkowania   Częstochowa w szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Częstochowa , lub Assistant Instructor Częstochowa    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa  w Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Częstochowa  IANTD lub Asystenta Instruktora Częstochowa    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Częstochowa    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Częstochowa  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Częstochowa    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Częstochowa    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Częstochowa i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Częstochowa   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Częstochowa   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Częstochowa muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Częstochowa w Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Częstochowa w  Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Częstochowa w  Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Częstochowa (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Częstochowa

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Częstochowa lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Częstochowa , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Częstochowa od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Częstochowa Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

 1. 24 miesięcy.

Kursy instruktorów nurkowania Częstochowa w  Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Częstochowa możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Częstochowa nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Częstochowa Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Częstochowa Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Częstochowa Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Częstochowa Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Częstochowa Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Częstochowa Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Częstochowa Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Częstochowa Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Częstochowa Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Częstochowa Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Częstochowa Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Częstochowa Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Częstochowa Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Częstochowa Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Częstochowa Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Częstochowa Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Częstochowa Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Częstochowa Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Częstochowa Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Częstochowa Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Częstochowa Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Częstochowa Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Częstochowa Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Częstochowa Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Częstochowa Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Częstochowa Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Częstochowa Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Częstochowa open water crossover Częstochowa Szkole Instruktorów nurkowania Częstochowa

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Częstochowa  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Częstochowa     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Częstochowa Kursu instruktora nurkowania open water crossover Częstochowa w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Częstochowa do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Częstochowa przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Częstochowa  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Częstochowa wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Częstochowa . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Częstochowa  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Częstochowa możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Częstochowa Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Częstochowa Technical Wrek Iantd