SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA GDAŃSK – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA GDAŃSK

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA GDAŃSK – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA GDAŃSK

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Gdańsk

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Gdańsk odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Gdańsk oraz szkoły instruktorów nurkowania  Gdańsk BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Gdańsk gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Gdańsk Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Gdańsk w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Gdańsk IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Gdańsk

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk jako instruktor nurkowania Gdańsk to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Gdańsk , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Gdańsk  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Gdańsk . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Gdańsk  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Gdańsk    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Gdańsk   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Gdańsk  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Gdańsk aby zostać instruktorem nurkowania Gdańsk  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Gdańsk . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Gdańsk zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Gdańsk , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Gdańsk prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Gdańsk  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Gdańsk w szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk , kurs na instruktora nurkowania   Gdańsk w szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Gdańsk , lub Assistant Instructor Gdańsk    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk  w Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Gdańsk  IANTD lub Asystenta Instruktora Gdańsk    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Gdańsk    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Gdańsk  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Gdańsk    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Gdańsk    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Gdańsk i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Gdańsk   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Gdańsk   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Gdańsk muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Gdańsk w Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Gdańsk w  Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Gdańsk w  Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Gdańsk (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Gdańsk

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Gdańsk lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Gdańsk , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Gdańsk od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Gdańsk Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Gdańsk w  Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Gdańsk możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Gdańsk nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Gdańsk Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Gdańsk Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Gdańsk Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Gdańsk Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Gdańsk Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Gdańsk Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Gdańsk Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Gdańsk Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Gdańsk Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Gdańsk Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Gdańsk Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Gdańsk Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Gdańsk Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Gdańsk Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Gdańsk Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Gdańsk Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Gdańsk Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Gdańsk Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Gdańsk Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Gdańsk Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Gdańsk Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Gdańsk Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Gdańsk Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Gdańsk Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Gdańsk Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Gdańsk Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Gdańsk Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Gdańsk open water crossover Gdańsk Szkole Instruktorów nurkowania Gdańsk

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Gdańsk  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Gdańsk     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Gdańsk Kursu instruktora nurkowania open water crossover Gdańsk w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Gdańsk do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Gdańsk przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Gdańsk  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Gdańsk wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Gdańsk . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Gdańsk  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Gdańsk możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Gdańsk Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gdańsk Technical Wrek Iantd