SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA GORZÓW WIELKOPOLSKI – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA GORZÓW WIELKOPOLSKI

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA GORZÓW WIELKOPOLSKI – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA GORZÓW WIELKOPOLSKI

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Gorzów Wielkopolski

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Gorzów Wielkopolski odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Gorzów Wielkopolski oraz szkoły instruktorów nurkowania  Gorzów Wielkopolski BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Gorzów Wielkopolski gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Gorzów Wielkopolski IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Gorzów Wielkopolski

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Gorzów Wielkopolski w szkole instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski jako instruktor nurkowania Gorzów Wielkopolski to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Gorzów Wielkopolski  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Gorzów Wielkopolski    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Gorzów Wielkopolski   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Gorzów Wielkopolski  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Gorzów Wielkopolski aby zostać instruktorem nurkowania Gorzów Wielkopolski  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Gorzów Wielkopolski . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Gorzów Wielkopolski , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Gorzów Wielkopolski prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski  z każdego miasta w  Polsce

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Gorzów Wielkopolski w szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski , kurs na instruktora nurkowania   Gorzów Wielkopolski w szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Gorzów Wielkopolski , lub Assistant Instructor Gorzów Wielkopolski    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski  w Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Gorzów Wielkopolski  IANTD lub Asystenta Instruktora Gorzów Wielkopolski    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Gorzów Wielkopolski    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Gorzów Wielkopolski  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Gorzów Wielkopolski    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski w Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski w  Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski w  Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Gorzów Wielkopolski (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Gorzów Wielkopolski

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Gorzów Wielkopolski lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Gorzów Wielkopolski , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Gorzów Wielkopolski od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Gorzów Wielkopolski Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski w  Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Gorzów Wielkopolski możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Gorzów Wielkopolski Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Gorzów Wielkopolski open water crossover Gorzów Wielkopolski Szkole Instruktorów nurkowania Gorzów Wielkopolski

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Gorzów Wielkopolski  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Gorzów Wielkopolski     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Gorzów Wielkopolski Kursu instruktora nurkowania open water crossover Gorzów Wielkopolski w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Gorzów Wielkopolski do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Gorzów Wielkopolski przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Gorzów Wielkopolski  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Gorzów Wielkopolski wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Gorzów Wielkopolski . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Gorzów Wielkopolski  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Gorzów Wielkopolski możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Gorzów Wielkopolski Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Gorzów Wielkopolski Technical Wrek Iantd