SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KALISZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KALISZ

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KALISZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KALISZ

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Kalisz

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Kalisz odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Kalisz oraz szkoły instruktorów nurkowania  Kalisz BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Kalisz gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Kalisz Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Kalisz w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Kalisz IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Kalisz

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Kalisz w szkole instruktorów nurkowania Kalisz jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Kalisz jako instruktor nurkowania Kalisz to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Kalisz , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Kalisz  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Kalisz . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Kalisz  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Kalisz    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Kalisz   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Kalisz  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Kalisz aby zostać instruktorem nurkowania Kalisz  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Kalisz . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Kalisz zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Kalisz poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Kalisz , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Kalisz prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Kalisz  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Kalisz w szkole Instruktorów nurkowania Kalisz , kurs na instruktora nurkowania   Kalisz w szkole Instruktorów nurkowania Kalisz

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Kalisz , lub Assistant Instructor Kalisz    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz  w Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Kalisz  IANTD lub Asystenta Instruktora Kalisz    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Kalisz    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Kalisz  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Kalisz    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Kalisz    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Kalisz i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Kalisz   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Kalisz   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Kalisz muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Kalisz w Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Kalisz w  Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Kalisz w  Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Kalisz (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Kalisz

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Kalisz lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Kalisz , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Kalisz od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ukończony kurs EFR Kalisz Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Kalisz w  Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Kalisz po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Kalisz możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Kalisz nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Kalisz Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Kalisz Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Kalisz Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Kalisz Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Kalisz Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Kalisz Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Kalisz Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Kalisz Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Kalisz Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Kalisz Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Kalisz Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Kalisz Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Kalisz Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Kalisz Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Kalisz Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Kalisz Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Kalisz Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Kalisz Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Kalisz Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Kalisz Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Kalisz Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Kalisz Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Kalisz Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Kalisz Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Kalisz Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Kalisz Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Kalisz Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Kalisz Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Kalisz Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Kalisz Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Kalisz Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Kalisz Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Kalisz Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Kalisz Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Kalisz Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Kalisz open water crossover Kalisz Szkole Instruktorów nurkowania Kalisz

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Kalisz  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Kalisz     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Kalisz Kursu instruktora nurkowania open water crossover Kalisz w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Kalisz do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Kalisz przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Kalisz  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Kalisz wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Kalisz . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Kalisz  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Kalisz możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Kalisz Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kalisz Technical Wrek Iantd