SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KATOWICE – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KATOWICE

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KATOWICE – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KATOWICE

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Katowice

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Katowice odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Katowice oraz szkoły instruktorów nurkowania  Katowice BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Katowice odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Katowice gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Katowice – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Katowice Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Katowice w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Katowice Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Katowice IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Katowice

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Katowice w szkole instruktorów nurkowania Katowice jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Katowice jako instruktor nurkowania Katowice to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Katowice , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Katowice  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Katowice . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Katowice  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Katowice    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Katowice   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Katowice  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Katowice aby zostać instruktorem nurkowania Katowice  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Katowice . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Katowice zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Katowice poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Katowice , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Katowice prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Katowice  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Katowice w szkole Instruktorów nurkowania Katowice , kurs na instruktora nurkowania   Katowice w szkole Instruktorów nurkowania Katowice

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Katowice , lub Assistant Instructor Katowice    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Katowice  w Szkole Instruktorów nurkowania Katowice  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Katowice został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Katowice  IANTD lub Asystenta Instruktora Katowice    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Katowice    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Katowice  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Katowice  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Katowice    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Katowice    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Katowice  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Katowice i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Katowice   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Katowice   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Katowice
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Katowice   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Katowice muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Katowice w Szkole Instruktorów nurkowania Katowice IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Katowice w  Szkole Instruktorów nurkowania Katowice IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Katowice w  Szkole Instruktorów nurkowania Katowice OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Katowice (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Katowice

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Katowice lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Katowice , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Katowice od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Katowice Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Katowice w  Szkole Instruktorów nurkowania Katowice

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Katowice po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Katowice możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Katowice w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Katowice nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Katowice Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Katowice Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Katowice Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Katowice Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Katowice Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Katowice Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Katowice Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Katowice Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Katowice Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Katowice Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Katowice Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Katowice Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Katowice Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Katowice Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Katowice Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Katowice Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Katowice Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Katowice Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Katowice Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Katowice Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Katowice Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Katowice Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Katowice Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Katowice Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Katowice Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Katowice Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Katowice Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Katowice Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Katowice Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Katowice Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Katowice Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Katowice Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Katowice Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Katowice Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Katowice Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Katowice open water crossover Katowice Szkole Instruktorów nurkowania Katowice

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Katowice  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Katowice     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Katowice Kursu instruktora nurkowania open water crossover Katowice w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Katowice do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Katowice przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Katowice  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Katowice wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Katowice . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Katowice  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Katowice możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Katowice Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Katowice Technical Wrek Iantd