SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KOSZALIN – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KOSZALIN

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KOSZALIN – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KOSZALIN

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Koszalin

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Koszalin odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Koszalin oraz szkoły instruktorów nurkowania  Koszalin BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Koszalin gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Koszalin Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Koszalin w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Koszalin IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Koszalin

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Koszalin w szkole instruktorów nurkowania Koszalin jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Koszalin jako instruktor nurkowania Koszalin to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Koszalin , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Koszalin  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Koszalin . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Koszalin  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Koszalin    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Koszalin   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Koszalin  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Koszalin aby zostać instruktorem nurkowania Koszalin  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Koszalin . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Koszalin zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Koszalin poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Koszalin , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Koszalin prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Koszalin  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Koszalin w szkole Instruktorów nurkowania Koszalin , kurs na instruktora nurkowania   Koszalin w szkole Instruktorów nurkowania Koszalin

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Koszalin , lub Assistant Instructor Koszalin    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin  w Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Koszalin  IANTD lub Asystenta Instruktora Koszalin    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Koszalin    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Koszalin  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Koszalin    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Koszalin    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Koszalin i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Koszalin   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Koszalin   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Koszalin muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Koszalin w Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Koszalin w  Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Koszalin w  Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Koszalin (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Koszalin

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Koszalin lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Koszalin , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Koszalin od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Koszalin Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Koszalin w  Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Koszalin po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Koszalin możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Koszalin nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Koszalin Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Koszalin Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Koszalin Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Koszalin Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Koszalin Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Koszalin Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Koszalin Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Koszalin Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Koszalin Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Koszalin Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Koszalin Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Koszalin Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Koszalin Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Koszalin Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Koszalin Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Koszalin Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Koszalin Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Koszalin Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Koszalin Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Koszalin Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Koszalin Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Koszalin Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Koszalin Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Koszalin Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Koszalin Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Koszalin Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Koszalin Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Koszalin Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Koszalin Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Koszalin Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Koszalin Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Koszalin Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Koszalin Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Koszalin Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Koszalin Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Koszalin open water crossover Koszalin Szkole Instruktorów nurkowania Koszalin

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Koszalin  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Koszalin     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Koszalin Kursu instruktora nurkowania open water crossover Koszalin w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Koszalin do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Koszalin przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Koszalin  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Koszalin wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Koszalin . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Koszalin  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Koszalin możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Koszalin Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Koszalin Technical Wrek Iantd