SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KRAKOW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KRAKOW

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KRAKOW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KRAKOW

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Kraków

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Kraków odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Kraków oraz szkoły instruktorów nurkowania  Kraków BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kraków odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Kraków gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kraków – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Kraków Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Kraków w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kraków Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Kraków IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Kraków

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Kraków w szkole instruktorów nurkowania Kraków jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Kraków jako instruktor nurkowania Kraków to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Kraków , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Kraków  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Kraków . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Kraków  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Kraków    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Kraków   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Kraków  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Kraków aby zostać instruktorem nurkowania Kraków  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Kraków . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Kraków zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Kraków poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Kraków , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Kraków prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Kraków  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Kraków w szkole Instruktorów nurkowania Kraków , kurs na instruktora nurkowania   Kraków w szkole Instruktorów nurkowania Kraków

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Kraków , lub Assistant Instructor Kraków    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Kraków  w Szkole Instruktorów nurkowania Kraków  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Kraków został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Kraków  IANTD lub Asystenta Instruktora Kraków    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Kraków    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Kraków  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Kraków  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Kraków    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Kraków    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kraków  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Kraków i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kraków   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Kraków   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Kraków
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Kraków   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Kraków muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Kraków w Szkole Instruktorów nurkowania Kraków IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Kraków w  Szkole Instruktorów nurkowania Kraków IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Kraków w  Szkole Instruktorów nurkowania Kraków OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Kraków (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Kraków

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Kraków lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Kraków , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Kraków od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ukończony kurs EFR Kraków Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Kraków w  Szkole Instruktorów nurkowania Kraków

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Kraków po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Kraków możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Kraków w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Kraków nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Kraków Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Kraków Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Kraków Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Kraków Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Kraków Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Kraków Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Kraków Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Kraków Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Kraków Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Kraków Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Kraków Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Kraków Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Kraków Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Kraków Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Kraków Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Kraków Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Kraków Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Kraków Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Kraków Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Kraków Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Kraków Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Kraków Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Kraków Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Kraków Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Kraków Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Kraków Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Kraków Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Kraków Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Kraków Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Kraków Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Kraków Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Kraków Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Kraków Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Kraków Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Kraków Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Kraków open water crossover Kraków Szkole Instruktorów nurkowania Kraków

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Kraków  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Kraków     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Kraków Kursu instruktora nurkowania open water crossover Kraków w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Kraków do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Kraków przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Kraków  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Kraków wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Kraków . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Kraków  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Kraków możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Kraków Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kraków Technical Wrek Iantd