SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA ŁÓDZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA ŁÓDZ

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA ŁÓDZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA ŁÓDZ

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Łódź

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Łódź odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Łódź oraz szkoły instruktorów nurkowania  Łódź BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łódź odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Łódź gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łódź – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Łódź lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Łódź Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Łódź w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łódź Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Łódź IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Łódź

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Łódź w szkole instruktorów nurkowania Łódź jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Łódź jako instruktor nurkowania Łódź to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Łódź , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Łódź  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Łódź . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Łódź  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Łódź    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Łódź   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Łódź  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Łódź aby zostać instruktorem nurkowania Łódź  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Łódź . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Łódź zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Łódź poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Łódź , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Łódź prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Łódź  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Łódź w szkole Instruktorów nurkowania Łódź , kurs na instruktora nurkowania   Łódź w szkole Instruktorów nurkowania Łódź

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Łódź , lub Assistant Instructor Łódź    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Łódź  w Szkole Instruktorów nurkowania Łódź  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Łódź został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Łódź  IANTD lub Asystenta Instruktora Łódź    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Łódź    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Łódź  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Łódź  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Łódź    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Łódź    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łódź  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Łódź i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Łódź   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Łódź   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Łódź
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Łódź   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Łódź muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Łódź w Szkole Instruktorów nurkowania Łódź IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Łódź w  Szkole Instruktorów nurkowania Łódź IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Łódź w  Szkole Instruktorów nurkowania Łódź OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Łódź (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Łódź

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Łódź lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Łódź , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Łódź od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ukończony kurs EFR Łódź Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Łódź w  Szkole Instruktorów nurkowania Łódź

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Łódź po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Łódź możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Łódź w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Łódź nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Łódź Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Łódź Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Łódź Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Łódź Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Łódź Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Łódź Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Łódź Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Łódź Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Łódź Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Łódź Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Łódź Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Łódź Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Łódź Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Łódź Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Łódź Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Łódź Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Łódź Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Łódź Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Łódź Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Łódź Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Łódź Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Łódź Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Łódź Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Łódź Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Łódź Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Łódź Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Łódź Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Łódź Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Łódź Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Łódź Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Łódź Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Łódź Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Łódź Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Łódź Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Łódź Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Łódź open water crossover Łódź Szkole Instruktorów nurkowania Łódź

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Łódź  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Łódź     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Łódź Kursu instruktora nurkowania open water crossover Łódź w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Łódź do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Łódź przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Łódź  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Łódź wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Łódź . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Łódź  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Łódź możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Łódź Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Łódź Technical Wrek Iantd