SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA NOWY SĄCZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA NOWY SĄCZ

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA NOWY SĄCZ – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA NOWY SĄCZ

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd   Nowy Sącz

Kursy Instruktora nurkowania Iantd   Nowy Sącz odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego  Nowy Sącz oraz szkoły instruktorów nurkowania   Nowy Sącz BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym  Nowy Sącz gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz – Koparki Jaworzno , Zakrzówek  Nowy Sącz lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania  Nowy Sącz IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania   Nowy Sącz

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania  Nowy Sącz w szkole instruktorów nurkowania  Nowy Sącz jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania  Nowy Sącz jako instruktor nurkowania  Nowy Sącz to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania  Nowy Sącz , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w  Nowy Sącz  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania  Nowy Sącz  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania  Nowy Sącz    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego  Nowy Sącz   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania  Nowy Sącz  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania  Nowy Sącz aby zostać instruktorem nurkowania  Nowy Sącz  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania  Nowy Sącz . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania  Nowy Sącz zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania   Nowy Sącz , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania  Nowy Sącz prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania  Nowy Sącz  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania  Nowy Sącz w szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz , kurs na instruktora nurkowania    Nowy Sącz w szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Nowy Sącz  , lub Assistant Instructor  Nowy Sącz    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz  w Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Nowy Sącz  został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera   Nowy Sącz  IANTD lub Asystenta Instruktora  Nowy Sącz    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora  Nowy Sącz    lub Open Water EANx Instruktora IANTD  Nowy Sącz  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD  Nowy Sącz    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Nowy Sącz w  Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz w  Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz w  Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR  Nowy Sącz (OWSI)

Kurs instruktorski IDC  Nowy Sącz

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI  Nowy Sącz lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI  Nowy Sącz , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem   Nowy Sącz od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR  Nowy Sącz Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania  Nowy Sącz w  Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz

W naszej szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania  Nowy Sącz możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania  Nowy Sącz Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania  Nowy Sącz open water crossover  Nowy Sącz Szkole Instruktorów nurkowania  Nowy Sącz

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania  Nowy Sącz  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania  Nowy Sącz     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover  Nowy Sącz Kursu instruktora nurkowania open water crossover  Nowy Sącz w szkole instruktorów nurkowania IANTD      Nowy Sącz do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover   Nowy Sącz przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd  Nowy Sącz  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd   Nowy Sącz wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover   Nowy Sącz . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD   Nowy Sącz  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD  Nowy Sącz możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania  Nowy Sącz Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Nowy Sącz Technical Wrek Iantd