SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA OLSZTYN – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA OLSZTYN

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA OLSZTYN – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA OLSZTYN

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Olsztyn

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Olsztyn odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Olsztyn oraz szkoły instruktorów nurkowania  Olsztyn BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Olsztyn gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Olsztyn lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Olsztyn Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Olsztyn w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Olsztyn IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Olsztyn

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Olsztyn w szkole instruktorów nurkowania Olsztyn jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Olsztyn jako instruktor nurkowania Olsztyn to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Olsztyn , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Olsztyn  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Olsztyn . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Olsztyn  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Olsztyn    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Olsztyn   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Olsztyn  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Olsztyn aby zostać instruktorem nurkowania Olsztyn  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Olsztyn . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Olsztyn zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Olsztyn , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Olsztyn prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Olsztyn  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Olsztyn w szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn , kurs na instruktora nurkowania   Olsztyn w szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Olsztyn , lub Assistant Instructor Olsztyn    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn  w Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Olsztyn  IANTD lub Asystenta Instruktora Olsztyn    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Olsztyn    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Olsztyn  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Olsztyn    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Olsztyn    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Olsztyn i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Olsztyn   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Olsztyn   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Olsztyn muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Olsztyn w Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Olsztyn w  Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Olsztyn w  Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Olsztyn (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Olsztyn

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Olsztyn lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Olsztyn , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Olsztyn od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Olsztyn Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Olsztyn w  Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Olsztyn możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Olsztyn nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Olsztyn Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Olsztyn Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Olsztyn Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Olsztyn Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Olsztyn Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Olsztyn Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Olsztyn Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Olsztyn Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Olsztyn Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Olsztyn Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Olsztyn Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Olsztyn Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Olsztyn Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Olsztyn Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Olsztyn Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Olsztyn Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Olsztyn Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Olsztyn Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Olsztyn Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Olsztyn Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Olsztyn Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Olsztyn Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Olsztyn Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Olsztyn Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Olsztyn Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Olsztyn Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Olsztyn Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Olsztyn open water crossover Olsztyn Szkole Instruktorów nurkowania Olsztyn

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Olsztyn  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Olsztyn     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Olsztyn Kursu instruktora nurkowania open water crossover Olsztyn w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Olsztyn do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Olsztyn przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Olsztyn  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Olsztyn wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Olsztyn . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Olsztyn  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Olsztyn możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Olsztyn Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Olsztyn Technical Wrek Iantd