SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA PIŁA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA PIŁA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA PIŁA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA PIŁA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd   Piła

Kursy Instruktora nurkowania Iantd   Piła odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego  Piła oraz szkoły instruktorów nurkowania   Piła BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Piła odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym  Piła gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Piła – Koparki Jaworzno , Zakrzówek  Piła lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania  Piła Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania  Piła w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Piła Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania  Piła IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania   Piła

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania  Piła w szkole instruktorów nurkowania  Piła jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania  Piła jako instruktor nurkowania  Piła to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania  Piła , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w  Piła  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania  Piła . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania  Piła  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania  Piła    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego  Piła   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania  Piła  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania  Piła aby zostać instruktorem nurkowania  Piła  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania  Piła . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania  Piła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania  Piła poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania   Piła , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania  Piła prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania  Piła  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania  Piła w szkole Instruktorów nurkowania  Piła , kurs na instruktora nurkowania    Piła w szkole Instruktorów nurkowania  Piła

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Piła  , lub Assistant Instructor  Piła    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania  Piła  w Szkole Instruktorów nurkowania  Piła  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Piła  został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera   Piła  IANTD lub Asystenta Instruktora  Piła    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora  Piła    lub Open Water EANx Instruktora IANTD  Piła  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania  Piła  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD  Piła    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania  Piła    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Piła  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania  Piła i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania  Piła   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania  Piła   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania  Piła
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania  Piła   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania  Piła muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Piła w  Szkole Instruktorów nurkowania  Piła IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania  Piła w  Szkole Instruktorów nurkowania  Piła IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania  Piła w  Szkole Instruktorów nurkowania  Piła OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR  Piła (OWSI)

Kurs instruktorski IDC  Piła

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI  Piła lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI  Piła , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem   Piła od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR  Piła Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania  Piła w  Szkole Instruktorów nurkowania  Piła

W naszej szkole Instruktorów nurkowania  Piła po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania  Piła możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania  Piła w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania  Piła nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania  Piła Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania  Piła Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania  Piła Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania  Piła Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania  Piła Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania  Piła Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania  Piła Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania  Piła Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania  Piła Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania  Piła Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania  Piła Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania  Piła Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania  Piła Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania  Piła Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania  Piła Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania  Piła Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania  Piła Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania  Piła Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania  Piła Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania  Piła Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania  Piła Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania  Piła Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania  Piła Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania  Piła Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania  Piła Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania  Piła Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania  Piła Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania  Piła Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania  Piła Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania  Piła Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania  Piła Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania  Piła Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania  Piła Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania  Piła Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania  Piła Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania  Piła open water crossover  Piła Szkole Instruktorów nurkowania  Piła

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania  Piła  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania  Piła     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover  Piła Kursu instruktora nurkowania open water crossover  Piła w szkole instruktorów nurkowania IANTD      Piła do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover   Piła przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd  Piła  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd   Piła wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover   Piła . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD   Piła  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD  Piła możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania  Piła Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania  Piła Technical Wrek Iantd