SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA POLSKA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA POLSKA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA POLSKA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA POLSKA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Polska

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Polska odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Polska oraz szkoły instruktorów nurkowania  Polska BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Polska odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Polska gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Polska – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Polska lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Polska Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Polska w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Polska Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Polska IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Polska

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Polska w szkole instruktorów nurkowania Polska jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Polska jako instruktor nurkowania Polska to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Polska , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Polska  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Polska . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Polska  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Polska    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Polska   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Polska  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Polska aby zostać instruktorem nurkowania Polska  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Polska . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Polska zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Polska poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Polska , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Polska prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Polska  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Polska w szkole Instruktorów nurkowania Polska , kurs na instruktora nurkowania   Polska w szkole Instruktorów nurkowania Polska

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Polska , lub Assistant Instructor Polska    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Polska  w Szkole Instruktorów nurkowania Polska  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Polska został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Polska  IANTD lub Asystenta Instruktora Polska    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Polska    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Polska  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Polska  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Polska    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Polska    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Polska  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Polska i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Polska   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Polska   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Polska
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Polska   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Polska muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Polska w Szkole Instruktorów nurkowania Polska IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Polska w  Szkole Instruktorów nurkowania Polska IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Polska w  Szkole Instruktorów nurkowania Polska OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Polska (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Polska

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Polska lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Polska , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Polska od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Polska Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Polska w  Szkole Instruktorów nurkowania Polska

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Polska po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Polska możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Polska w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Polska nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Polska Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Polska Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Polska Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Polska Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Polska Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Polska Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Polska Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Polska Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Polska Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Polska Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Polska Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Polska Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Polska Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Polska Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Polska Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Polska Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Polska Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Polska Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Polska Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Polska Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Polska Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Polska Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Polska Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Polska Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Polska Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Polska Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Polska Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Polska Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Polska Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Polska Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Polska Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Polska Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Polska Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Polska Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Polska Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Polska open water crossover Polska Szkole Instruktorów nurkowania Polska

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Polska  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Polska     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Polska Kursu instruktora nurkowania open water crossover Polska w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Polska do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Polska przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Polska  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Polska wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Polska . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Polska  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Polska możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Polska Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Polska Technical Wrek Iantd