SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SIEDLCE – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SIEDLCE

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SIEDLCE – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SIEDLCE

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Siedlce

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Siedlce odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Siedlce oraz szkoły instruktorów nurkowania  Siedlce BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Siedlce gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Siedlce lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Siedlce Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Siedlce w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Siedlce IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Siedlce

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Siedlce w szkole instruktorów nurkowania Siedlce jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Siedlce jako instruktor nurkowania Siedlce to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Siedlce , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Siedlce  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Siedlce . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Siedlce  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Siedlce    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Siedlce   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Siedlce  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Siedlce aby zostać instruktorem nurkowania Siedlce  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Siedlce . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Siedlce za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Siedlce . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Siedlce zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Siedlce poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Siedlce . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Siedlce , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Siedlce prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Siedlce  z każdego miasta w  Polsce

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Siedlce w szkole Instruktorów nurkowania Siedlce , kurs na instruktora nurkowania   Siedlce w szkole Instruktorów nurkowania Siedlce

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Siedlce , lub Assistant Instructor Siedlce    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce  w Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Siedlce  IANTD lub Asystenta Instruktora Siedlce    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Siedlce    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Siedlce  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Siedlce    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Siedlce    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Siedlce i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Siedlce   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Siedlce   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Siedlce muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Siedlce w Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Siedlce w  Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Siedlce w  Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Siedlce (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Siedlce

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Siedlce lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Siedlce , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Siedlce od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Siedlce Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Siedlce w  Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Siedlce po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Siedlce możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Siedlce nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Siedlce Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Siedlce Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Siedlce Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Siedlce Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Siedlce Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Siedlce Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Siedlce Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Siedlce Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Siedlce Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Siedlce Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Siedlce Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Siedlce Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Siedlce Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Siedlce Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Siedlce Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Siedlce Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Siedlce Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Siedlce Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Siedlce Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Siedlce Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Siedlce Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Siedlce Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Siedlce Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Siedlce Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Siedlce Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Siedlce Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Siedlce Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Siedlce Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Siedlce Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Siedlce Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Siedlce Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Siedlce Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Siedlce Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Siedlce Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Siedlce Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Siedlce open water crossover Siedlce Szkole Instruktorów nurkowania Siedlce

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Siedlce  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Siedlce     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Siedlce Kursu instruktora nurkowania open water crossover Siedlce w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Siedlce do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Siedlce przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Siedlce  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Siedlce wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Siedlce . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Siedlce  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Siedlce możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Siedlce Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Siedlce Technical Wrek Iantd