SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SZCZECIN – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SZCZECIN

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA SZCZECIN – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA SZCZECIN

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Szczecin

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Szczecin odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Szczecin oraz szkoły instruktorów nurkowania  Szczecin BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Szczecin gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Szczecin lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Szczecin Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Szczecin w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Szczecin IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Szczecin

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Szczecin w szkole instruktorów nurkowania Szczecin jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Szczecin jako instruktor nurkowania Szczecin to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Szczecin , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Szczecin  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Szczecin . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Szczecin  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Szczecin    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Szczecin   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Szczecin  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Szczecin aby zostać instruktorem nurkowania Szczecin  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Szczecin . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Szczecin za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Szczecin . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Szczecin zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Szczecin poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Szczecin . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Szczecin , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Szczecin prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Szczecin  z każdego miasta w  Polsce

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Szczecin w szkole Instruktorów nurkowania Szczecin , kurs na instruktora nurkowania   Szczecin w szkole Instruktorów nurkowania Szczecin

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Szczecin , lub Assistant Instructor Szczecin    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin  w Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Szczecin  IANTD lub Asystenta Instruktora Szczecin    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Szczecin    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Szczecin  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Szczecin    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Szczecin    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Szczecin i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Szczecin   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Szczecin   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Szczecin muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Szczecin w Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Szczecin w  Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Szczecin w  Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Szczecin (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Szczecin

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Szczecin lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Szczecin , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Szczecin od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Szczecin Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Szczecin w  Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Szczecin po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Szczecin możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Szczecin nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Szczecin Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Szczecin Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Szczecin Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Szczecin Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Szczecin Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Szczecin Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Szczecin Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Szczecin Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Szczecin Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Szczecin Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Szczecin Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Szczecin Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Szczecin Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Szczecin Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Szczecin Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Szczecin Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Szczecin Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Szczecin Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Szczecin Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Szczecin Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Szczecin Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Szczecin Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Szczecin Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Szczecin Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Szczecin Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Szczecin Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Szczecin Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Szczecin Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Szczecin Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Szczecin Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Szczecin Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Szczecin Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Szczecin Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Szczecin Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Szczecin Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Szczecin open water crossover Szczecin Szkole Instruktorów nurkowania Szczecin

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Szczecin  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Szczecin     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Szczecin Kursu instruktora nurkowania open water crossover Szczecin w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Szczecin do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Szczecin przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Szczecin  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Szczecin wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Szczecin . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Szczecin  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Szczecin możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Szczecin Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Szczecin Technical Wrek Iantd