SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA TARNOBRZEG – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA TARNOBRZEG

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA TARNOBRZEG – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA TARNOBRZEG

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Tarnobrzeg

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Tarnobrzeg odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Tarnobrzeg oraz szkoły instruktorów nurkowania  Tarnobrzeg BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Tarnobrzeg gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Tarnobrzeg lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Tarnobrzeg IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Tarnobrzeg

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Tarnobrzeg w szkole instruktorów nurkowania Tarnobrzeg jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Tarnobrzeg jako instruktor nurkowania Tarnobrzeg to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Tarnobrzeg , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Tarnobrzeg  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Tarnobrzeg  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Tarnobrzeg    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Tarnobrzeg   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Tarnobrzeg  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Tarnobrzeg aby zostać instruktorem nurkowania Tarnobrzeg  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Tarnobrzeg . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Tarnobrzeg za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Tarnobrzeg . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Tarnobrzeg zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Tarnobrzeg . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Tarnobrzeg , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Tarnobrzeg prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Tarnobrzeg  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Tarnobrzeg w szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg , kurs na instruktora nurkowania   Tarnobrzeg w szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Tarnobrzeg , lub Assistant Instructor Tarnobrzeg    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg  w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Tarnobrzeg  IANTD lub Asystenta Instruktora Tarnobrzeg    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Tarnobrzeg    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Tarnobrzeg  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Tarnobrzeg    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg w  Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg w  Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Tarnobrzeg (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Tarnobrzeg

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Tarnobrzeg lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Tarnobrzeg , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Tarnobrzeg od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Tarnobrzeg Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Tarnobrzeg w  Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Tarnobrzeg możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Tarnobrzeg Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Tarnobrzeg open water crossover Tarnobrzeg Szkole Instruktorów nurkowania Tarnobrzeg

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Tarnobrzeg  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Tarnobrzeg     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Tarnobrzeg Kursu instruktora nurkowania open water crossover Tarnobrzeg w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Tarnobrzeg do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Tarnobrzeg przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Tarnobrzeg  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Tarnobrzeg wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Tarnobrzeg . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Tarnobrzeg  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Tarnobrzeg możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Tarnobrzeg Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Tarnobrzeg Technical Wrek Iantd