SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA WARSZAWA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA WARSZAWA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA WARSZAWA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA WARSZAWA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Warszawa

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Warszawa odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Warszawa oraz szkoły instruktorów nurkowania  Warszawa BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Warszawa gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Warszawa lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Warszawa Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Warszawa w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Warszawa IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Warszawa

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Warszawa w szkole instruktorów nurkowania Warszawa jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Warszawa jako instruktor nurkowania Warszawa to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Warszawa , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Warszawa  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Warszawa . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Warszawa  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Warszawa    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Warszawa   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Warszawa  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Warszawa aby zostać instruktorem nurkowania Warszawa  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Warszawa . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Warszawa za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Warszawa . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Warszawa zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Warszawa poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Warszawa . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Warszawa , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Warszawa prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Warszawa  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Warszawa w szkole Instruktorów nurkowania Warszawa , kurs na instruktora nurkowania   Warszawa w szkole Instruktorów nurkowania Warszawa

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Warszawa , lub Assistant Instructor Warszawa    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa  w Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Warszawa  IANTD lub Asystenta Instruktora Warszawa    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Warszawa    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Warszawa  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Warszawa    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Warszawa    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Warszawa i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Warszawa   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Warszawa   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Warszawa muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Warszawa w Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Warszawa w  Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Warszawa w  Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Warszawa (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Warszawa

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Warszawa lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Warszawa , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Warszawa od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Warszawa Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Warszawa w  Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Warszawa po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Warszawa możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Warszawa nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Warszawa Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Warszawa Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Warszawa Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Warszawa Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Warszawa Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Warszawa Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Warszawa Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Warszawa Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Warszawa Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Warszawa Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Warszawa Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Warszawa Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Warszawa Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Warszawa Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Warszawa Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Warszawa Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Warszawa Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Warszawa Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Warszawa Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Warszawa Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Warszawa Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Warszawa Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Warszawa Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Warszawa Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Warszawa Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Warszawa Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Warszawa Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Warszawa Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Warszawa Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Warszawa Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Warszawa Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Warszawa Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Warszawa Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Warszawa Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Warszawa Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Warszawa open water crossover Warszawa Szkole Instruktorów nurkowania Warszawa

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Warszawa  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Warszawa     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Warszawa Kursu instruktora nurkowania open water crossover Warszawa w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Warszawa do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Warszawa przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Warszawa  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Warszawa wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Warszawa . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Warszawa  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Warszawa możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Warszawa Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Warszawa Technical Wrek Iantd