SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA WROCŁAW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA WROCŁAW

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA WROCŁAW – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA WROCŁAW

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Wrocław

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Wrocław odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Wrocław oraz szkoły instruktorów nurkowania  Wrocław BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Wrocław gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Wrocław lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Wrocław Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Wrocław w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Wrocław IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Wrocław

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Wrocław w szkole instruktorów nurkowania Wrocław jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Wrocław jako instruktor nurkowania Wrocław to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Wrocław , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Wrocław  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Wrocław . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Wrocław  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Wrocław    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Wrocław   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Wrocław  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Wrocław aby zostać instruktorem nurkowania Wrocław  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Wrocław . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Wrocław za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Wrocław . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Wrocław zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Wrocław poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Wrocław . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Wrocław , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Wrocław prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Wrocław  z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Wrocław w szkole Instruktorów nurkowania Wrocław , kurs na instruktora nurkowania   Wrocław w szkole Instruktorów nurkowania Wrocław

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Wrocław , lub Assistant Instructor Wrocław    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław  w Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Wrocław  IANTD lub Asystenta Instruktora Wrocław    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Wrocław    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Wrocław  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Wrocław    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Wrocław    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Wrocław i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Wrocław   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Wrocław   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Wrocław muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Wrocław w Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Wrocław w  Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Wrocław w  Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Wrocław (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Wrocław

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Wrocław lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Wrocław , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Wrocław od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Wrocław Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Wrocław w  Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Wrocław po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Wrocław możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Wrocław nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Wrocław Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Wrocław Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Wrocław Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Wrocław Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Wrocław Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Wrocław Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Wrocław Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Wrocław Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Wrocław Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Wrocław Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Wrocław Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Wrocław Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Wrocław Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Wrocław Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Wrocław Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Wrocław Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Wrocław Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Wrocław Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Wrocław Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Wrocław Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Wrocław Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Wrocław Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Wrocław Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Wrocław Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Wrocław Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Wrocław Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Wrocław Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Wrocław Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Wrocław Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Wrocław Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Wrocław Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Wrocław Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Wrocław Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Wrocław Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Wrocław Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Wrocław open water crossover Wrocław Szkole Instruktorów nurkowania Wrocław

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Wrocław  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Wrocław     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Wrocław Kursu instruktora nurkowania open water crossover Wrocław w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Wrocław do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Wrocław przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Wrocław  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Wrocław wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Wrocław . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Wrocław  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Wrocław możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Wrocław Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Wrocław Technical Wrek Iantd