SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA ZIELONA GÓRA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA ZIELONA GÓRA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA ZIELONA GÓRA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA ZIELONA GÓRA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Zielona Góra

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Zielona Góra odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Zielona Góra oraz szkoły instruktorów nurkowania  Zielona Góra BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Zielona Góra gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Zielona Góra lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Zielona Góra Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Zielona Góra w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Zielona Góra IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Zielona Góra

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Zielona Góra w szkole instruktorów nurkowania Zielona Góra jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Zielona Góra jako instruktor nurkowania Zielona Góra to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Zielona Góra , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Zielona Góra  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Zielona Góra . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Zielona Góra  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Zielona Góra    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Zielona Góra   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Zielona Góra  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Zielona Góra aby zostać instruktorem nurkowania Zielona Góra  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Zielona Góra . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Zielona Góra za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Zielona Góra . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Zielona Góra zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Zielona Góra . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Zielona Góra , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Zielona Góra prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Zielona Góra  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Zielona Góra w szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra , kurs na instruktora nurkowania   Zielona Góra w szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Zielona Góra , lub Assistant Instructor Zielona Góra    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra  w Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Zielona Góra  IANTD lub Asystenta Instruktora Zielona Góra    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Zielona Góra    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Zielona Góra  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Zielona Góra    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Zielona Góra    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Zielona Góra i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Zielona Góra   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Zielona Góra   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Zielona Góra muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Zielona Góra w Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Zielona Góra w  Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Zielona Góra w  Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Zielona Góra (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Zielona Góra

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Zielona Góra lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Zielona Góra , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Zielona Góra od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Zielona Góra Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Zielona Góra w  Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Zielona Góra możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Zielona Góra nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Zielona Góra Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Zielona Góra Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Zielona Góra Adwanced Wrek Iantd,

Instruktor Nurkowania Zielona Góra Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Zielona Góra open water crossover Zielona Góra Szkole Instruktorów nurkowania Zielona Góra

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Zielona Góra  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Zielona Góra     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Zielona Góra Kursu instruktora nurkowania open water crossover Zielona Góra w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Zielona Góra do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Zielona Góra przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Zielona Góra  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Zielona Góra wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Zielona Góra . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Zielona Góra  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Zielona Góra możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Zielona Góra Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Zielona Góra Technical Wrek Iantd