Trimix Gas Blender

Trimix Gas Blender

Kurs polega na przygotowaniu kompetentnego personel
w obchodzeniu się z tlenem oraz w przygotowywaniu mieszanin gazowych typu Trimix i Heliox.
Po ukończeniu tego kursu będziesz wykonywał mieszaniny nitroxowe i helowe
z dokładnością do 1% w stosunku do żądanej mieszanki jeśli chodzi o zawartość tlenu, wypełniając przy tym akceptowalne standardy oraz zalecenia odnośnie bezpieczeństwa.

Cena: 1500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności