Divemaster

Divemaster

Divemaster jest pierwszym stopniem zawodowym. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności asystowania instruktorowi
w trakcie kursów, zarządzania wycieczkami nurkowymi, prowadzenia nurkowań. Divemaster to osoba, do której inni nurkowie zwracają się o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów, zaplanowania bezpiecznego nurkowania, porad sprzętowych i innych. W czasie szkolenia zostaniesz przygotowany do pełnienia kierowniczej roli, poprzez szeroki program obejmujący swoim zakresem wiele umiejętności oraz wiedzę niezbędną Divemasterowi.

Kurs składa się: zajęć teoretycznych, sprawdzianu umiejętności pływackich i nurkowych, praktyki i stażów przy kursach.
Wymagania wstępne: 18 lat, AOWD, RESCUE, posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy, 20 udokumentowanych nurkowań w momencie rozpoczęcia kursu 60 udokumentowanych nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Cena: 3000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności