Cave Diver

Cave Diver

Pełne uprawnienia jaskiniowe. Ze względu na dużą złożoność nurkowań tylko osoby spełniające wszystkie wymagane kryteria otrzymają certyfikat.
Wymagania minimalne: IANTD Intro to Cave Diver, zalogowanych przynajmniej 100 nurkowań.
Limity: Maksymalna głębokość 39m
Wymagany sprzęt: 2 niezależne automaty jeden z długim wężem, zestaw kontroli pływalności, 2 narzędzie tnące,
3 kołowrotki 120m , 30m, 15m linki, 3 niezależne źródła światła, 2 komputery nurkowe, tabliczka 3 strzałki jaskiniowe,
2 ciastka jaskiniowe

Cena: 4000 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności