Public safety

Public safety

Public Safety Diver

(Nurek do zadań specjalnych)

A. Cel szkolenia

1. Szkolenie przygotowuje do udziału w akcjach specjalnych, poszukiwawczych lub ratowniczych w trudnych warunkach, przy ograniczonej widoczności. Zapoznaje z technikami poszukiwania przedmiotów, zwłok, dowodów oraz wydobywania ich na powierzchnię. Głębokość maksymalna 30 metrów.

B. Wymagania wstępne

1. Licencja minimum IANTD Rescue Diver lub równoważna.

2. Minimum wiekowe 18 lat.

C. Przebieg szkolenia

1. Wykłady teoretyczne w zakresie technik poszukiwawczych i wydobywczych, zabezpieczania miejsca oraz dowodów plus 3 dni zajęć praktycznych. Zakres teorii jak w „IANTD Public Safety Diver Student Kit”.

2. Szkolenie wymaga 6 nurkowań treningowych.

D. Wymagania sprzętowe

1. “IANTD Public Safety Diver Student Kit”.

2. Sprzęt zgodny z wymogami dla nurkowania sportowego. Dodatkowo dwa przyrządy tnące.

E. Ograniczenia szkolenia

1. Maksymalnie 8 osób na instruktora podczas zajęć w wodzie.

2. Nurkowania mogą być prowadzone do głębokości 30 metrów.

3. Nurkowania treningowe poniżej 12 m wymagają bezpośredniego nadzoru instruktorskiego (IANTD PSD Instructor).

4. Wszystkie nurkowania w ramach limitów bez dekompresji, wymagany przystanek bezpieczeństwa.

5. Jako standard w branży, wszystkie nurkowania PSD wymagają stałego połączenia nurka z nurkiem zabezpieczającym.

6. Sprzęt używany w trakcie treningu OW musi być sprawdzony w czasie sesji basenowej.

F. Zajęcia praktyczne

1. Przed nurkowaniami OW musi odbyć się sesja trening w basenie. Wszystkie ćwiczenia należy powtórzyć w zaciemnionych maskach (bez widoczności). Nurek zabezpieczający w trakcie sesji basenowej musi być w wodzie.

a. Przepłynięcie w symulowanej sytuacji “brak gazu” dystansu min. 9 metrów (bez oddychania, powolny wydech) w pełnym sprzęcie, rozpoczęcie procedury dzielenia się gazem (podanie długiego węża przez drugiego nurka).

b. Pływanie w ciągu 2 minut z symulowanym brakiem wyporności.

c. Symulowana sytuacja “brak gazu”, przejście na źródło zapasowe.

d. Operowanie linką bezpieczeństwa oraz kołowrotkiem, stawianie boi deco na stałej głębokości.

e. Zdjęcie i założenie sprzętu na głębokości oraz na powierzchni.

f. Ćwiczenie “zaplątany nurek” (w zespole z nurkiem zabezpieczającym). Nurek operujący dowiązany do liny bezpieczeństwa i wyposażony w zapasowy gaz zaplątuje się w linę lub sieć. Nurek zabezpieczający z zasłoniętą maską musi przed upływem czasu wyczerpania się gazu awaryjnego u nurka operującego odnaleźć go i wyplątać.

g. Pakowanie zwłok. Dwóch nurków połaczonych liną bezpieczeństwa dopływa z dwóch kierunków do zwłok i pakuje je do specjalnego worka służącego do wydobywania zwłok. Następnie stawiają boję przywiązaną do worka i odpływają w drugi koniec basenu.

h. Rozwijanie liny poręczowej. Jeden lub dwóch nurków – rozwijanie liny poręczowej służącej do przeszukiwania obszaru – na całą długość basenu. Ćwiczenie technik poszukiwawczych (liniowa, inne).

2. Faza OW

a. Kursanci kolejno przejmują role Szefa Zespołu (Team Commander), Nurka Operującego (Operations Diver), Nurka Zabezpieczającego (Safety Diver), oraz Operatora Liny (Line Tender).

b. Cztery różne techniki poszukiwawcze.

c. Nurkowanie poszukiwawcze z pakowaniem zwłok.

d. Poszukiwanie dowodów.

e. Wszystkie nurkowania muszą trwać minimum 20 minut.

Cena: 2500 zł

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności