Kurs Nurkowy Life Support Systems Service Technician

Kurs Nurkowy Life Support Systems Service Technician

Kto może nauczać na tym kursie?

► Program Life Support Systems Service Technician może być prowadzony przez Instruktora Life Support Systems Service Technician.

Kto może przystąpić do tego kursu?

► Każdy. Osoba przystępująca do kursu nie musi być nurkiem.

A. Cel szkolenia

 1. Program ma na celu wyszkolenie kompetentnego personelu, przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności obejmujących bezpieczne przygotowanie i wykorzystanie systemów podtrzymania życia, stosowanych przy nurkowaniach ze sprzętem SCUBA oraz z gazami oddechowymi innymi niż powietrze.
 2. Program ten obejmuje również procedury serwisowania, konserwacji i inspekcji wizualnej.

B. Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  a. Kandydat musi posiadać certyfikat IANTD EANx Blender lub równoważny poziom kwalifikacji;
 2. Wymagania w zakresie wieku:
  a. Musi mieć minimum 18 lat i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.
 3. Kandydat musi otrzymać rekomendację Instruktora IANTD lub Centrum Szkolenia Nurkowego IANTD.
 4. Kandydat musi mieć uzasadnioną potrzebę zostania Technikiem Life Support Systems Service (na przykład taką jak praca dla EANx Training lub Centrum Szkolenia Nurkowego świadczącego pełen zakres usług).
  ► Jeśli Kandydat nie posiada afiliacji przy Centrum Szkolenia Nurkowego musi działać na odległym obszarze.
 5. Kandydat musi dostarczyć dowód statusu technika wydany przez producentów, dla których Kandydat będzie obsługiwał sprzęt jako technik, lub kwalifikacje wydane przez Institute of American Scuba Technicians (IAST).

C. Program szkolenia

 1. Studenci muszą ukończyć szkolenie zgodnie z materiałami zawartymi w odpowiednim podręczniku.
 2. Studenci muszą zaliczyć odpowiedni test IANTD uzyskując ocenę minimum 80%.
 3. Studenci muszą zademonstrować opanowanie umiejętności technika serwisu.

D. Wymagania w zakresie sprzętu i materiałów szkoleniowych

 1. Stanowisko pracy oraz odpowiedni sprzęt i narzędzia do konserwacji.
  ► UWAGA: Cały sprzęt używany podczas tego programu musi być kompatybilny z przygotowywanymi
  mieszaninami oraz metodą mieszania EANx.

E. Ograniczenia szkolenia

 1. Program musi obejmować:
  a. Minimum cztery (4) godziny praktycznego doświadczenia w przeprowadzaniu inspekcji wizualnych;
  b. Minimum cztery (4) godziny serwisowania sprzętu przeznaczonego do stosowania z gazami innymi niż powietrze.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy.

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.