KURS NURKOWY PSD LIFTING SPECIALIST

KURS NURKOWY PSD LIFTING SPECIALIST

Kto może nauczać na tym kursie?

► Program PSD Lifting Specialist może być prowadzony przez Instruktora na poziomie PSD Lifting Specialist Diver Instructor.

A. Cel szkolenia

 1. Program został opracowany w celu wyszkolenia nurków do działania w wodach o ograniczonej widoczności, przy użyciu usystematyzowanych metod poszukiwawczych do odzyskiwania dowodów zanurzonych w wodzie, z maksymalnej głębokości 30 msw (100 fsw) i potencjalnego wykorzystania tych dowodów w sali sądowej.

B. Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi spełniać co najmniej jedno z wymienionych wymagań: być funkcjonariuszem policji, straży pożarnej, członkiem organizacji paramilitarnej, lub pracować bezpośrednio w zespole bezpieczeństwa publicznego, lub w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 2. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  a. Kandydat musi posiadać kwalifikacje IANTD Public Safety Diver lub równoważny poziom licencji;
 3. Wymagania w zakresie wieku:
  a. Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat aby uzyskać kwalifikację nurka i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

C. Program szkolenia

 1. Jeśli podczas programu student korzysta z Zeszytu Ćwiczeń Studenta odpowiedniego dla określonego rodzaju szkolenia, to użycie prezentacji opracowanej dla tego szkolenia jest opcjonalne. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych w wodzie uczestnik kursu musi opanować cały materiał zawarty w Zeszycie Ćwiczeń Studenta oraz wypełnić zamieszczone w nim testy (jeśli jest to adekwatne).
  ► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno odpowiedniej prezentacji jak i Zeszytu Ćwiczeń
  Studenta
 2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich
  przez studenta.
 3. Program szkolenia musi obejmować:
  a. Zajęcia teoretyczne dotyczące technik przywracania dodatniej pływalności;
  b. Stosowanie worków wypornościowych otwartych i zamkniętych;
  c. Zwielokrotnianie siły wydobycia;
  d. Stosowanie łańcuchów, lin, wyciągarek, dźwigów;
  e. Sprzęt i techniki zabezpieczenia i dekontaminacji nurka oraz sprzętu;
 4. Studenci muszą zdać egzamin opracowany dla Programu IANTD Public Safety Diver uzyskując wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

D. Wymagania w zakresie sprzętu i materiałów szkoleniowych

 1. IANTD Public Safety Diver Student Kit.
  a. Należy spełnić wszystkie wymagania sprzętowe dla warunków środowiskowych, w których odbywa się trening nurka.

E. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalna ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora:
  ► UWAGA: Ilość studentów przypadajaca na jednego Instruktora została określona dla widoczności pod wodą
  wynoszącej w momencie wejścia do wody co najmniej 8 metrów (25 stóp).
  a. Obieg Otwarty:
  I. Ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora podczas zajęć w wodzie nie może być większa niż ośmiu (8).
 2. Program musi obejmować:
  a. Minimum 100 minut czasu pod wodą przeznaczonego na ćwiczenia;
  b. Co najmniej cztery (4) nurkowania ze sprzętem SCUBA;
  ► UWAGA: Wszystkie nurkowania w wodach otwartych muszą być wykonywane w warunkach środowiskowych umożliwiających w każdym momencie bezpośrednie wynurzenie na powierzchnię w pionie;
  ► UWAGA: Nurkowania kursowe wykonywane na głębokość przekraczającą 12 msw (40 fsw) wymagają bezpośredniego nadzoru Instruktora IANTD PSD;
 3. Żadne z nurkowań treningowych podczas tego kursu nie może się odbywać na głębokość większą niż 30 msw (100 fsw);
 4. Podczas każdego nurkowania muszą być wykonywane przystanki bezpieczeństwa i wszystkie nurkowania muszą odbywać się w limitach standardowych nurkowań bezdekompresyjnych.
 5. Instruktor PSD musi być obecny pod wodą podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych.
 6. W ramach tego kursu nie wolno wykonywać nurkowań dekompresyjnych.
 7. Podczas wszystkich nurkowań wykonywanych w pojedynkę nurek musi być połączony z powierzchnią za pomocą liny.
 8. Korzystanie z każdego rodzaju sprzętu używanego podczas nurkowań w wodach otwartych musi zostać wcześniej przećwiczone przez nurka w warunkach basenowych (w wodach ograniczonych).
  ► Zgodnie ze standardami branżowymi podczas wykonywania wszystkich nurkowań Public Safety każdy nurek działający w pojedynkę musi być uwiązany na linie.

F. Ćwiczenia praktyczne w wodzie

 1. Ćwiczenia w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych):
  a. Ćwiczenia muszą być wykonywane w ślepej masce (zaciemnionej lub z nakładką);
  b. Podczas wszystkich sesji w wodach otwartych musi być obecny nurek zabezpieczający;
  c. Wykorzystanie worka wypornościowego do przywrócenia obiektom dodatniej pływalności;
  d. Korzystanie z worków wypornościowych do podnoszenia; stopniowego podnoszenia workiem
  wypornościowym; obracania zanurzonego ładunku.
  e. System instalacji i zakotwiczenia ładunku ze zwielokrotnieniem siły wydobycia przez użycie dźwigu.
 2. Ćwiczenia w wodach otwartych:
  a. Korzystanie z worków wypornościowych do podnoszenia; stopniowego podnoszenia workiem
  wypornościowym; obracania zanurzonego ładunku.
  b. Symulowane nurkowanie public safety z wydobyciem zatopionego pojazdu przy użyciu worków wyporowych.
  ► UWAGA: Zdarzenie musi być zgodne ze wszystkimi standardowymi etapami Kursu PSD, od otrzymania
  zgłoszenia do omówienia końcowego.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.