Kurs Public Safety Diver

Kurs Public Safety Diver

Kto może nauczać na tym kursie?

► Program Public Safety Diver może być prowadzony przez Instruktora na poziomie Public Safety Diver Instructor.

A. Cel szkolenia

 1. Program został opracowany w celu wyszkolenia nurków do działania w wodach o ograniczonej widoczności, przy użyciu usystematyzowanych metod poszukiwawczych do odzyskiwania dowodów zanurzonych w wodzie, z maksymalnej głębokości 30 msw (100 fsw) i potencjalnego wykorzystania tych dowodów w sali sądowej.

B. Wymagania wstępne

 1. Kandydat musi spełniać co najmniej jedno z wymienionych wymagań: być funkcjonariuszem policji, straży pożarnej, członkiem organizacji paramilitarnej, lub pracować bezpośrednio w zespole bezpieczeństwa publicznego, lub w profesjonalnym zespole ratowniczym.
 2. Kandydat musi posiadać kwalifikacje:
  a. Obieg Otwarty: kandydat musi posiadać kwalifikacje: I. IANTD Rescue Diver lub równoważny poziom licencji.
 3. Wymagania w zakresie wieku:
  a. Obieg Otwarty: I. Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat aby uzyskać kwalifikację nurka i nie jest wymagana zgoda rodziców ani opiekunów.

C. Program szkolenia

 1. Jeśli podczas programu student korzysta z Zeszytu Ćwiczeń Studenta odpowiedniego dla określonego rodzaju szkolenia, to użycie prezentacji opracowanej dla tego szkolenia jest opcjonalne. Przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych w wodzie uczestnik kursu musi opanować cały materiał zawarty w Zeszycie Ćwiczeń Studenta oraz wypełnić zamieszczone w nim testy (jeśli jest to adekwatne).
  ► IANTD poleca wykorzystanie podczas Programu zarówno odpowiedniej prezentacji jak i Zeszytu Ćwiczeń Studenta.
 2. Wszystkie ćwiczenia praktyczne w wodzie muszą być wykonywane do momentu prawidłowego opanowania ich przez studenta.
 3. Program szkolenia musi obejmować:
  a. Zajęcia teoretyczne;
  I. Wszystkie wykłady akademickie obejmujące techniki bezpiecznego nurkowania i analizy środowiska oraz metody postępowania na miejscu przestępstwa;
  II. 3 dni praktycznego zastosowania teorii zawartej w prezentacji IANTD właściwej dla danego kursu, znajdującej się w IANTD Public Safety Diver Student Kit.
  b. Nurkowanie(a) w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych);
  c. Nurkowania w wodach otwartych;
 4. Studenci muszą zdać egzamin opracowany dla Programu IANTD Public Safety Diver uzyskując wynik co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.
 5. Program można ukończyć po zrealizowaniu sześciu (6) nurkowań ze sprzętem SCUBA.

D. Wymagania w zakresie sprzętu i materiałów szkoleniowych

 1. IANTD Public Safety Diver Student Kit.
  a. Należy spełnić wszystkie wymagania sprzętowe określone w Ogólnych Standardach IANTD dla Programów Sportowych z uzupełnieniem o dwa niezależne narzędzia tnące.

E. Ograniczenia szkolenia

 1. Maksymalna ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora:
  ► UWAGA: Ilość studentów przypadajaca na jednego Instruktora została określona dla widoczności pod wodą wynoszącej w momencie wejścia do wody co najmniej 8 metrów (25 stóp).
  a. Obieg Otwarty:
  I. Ilość studentów przypadająca na jednego Instruktora nie może być większa niż ośmiu (8).
 2. Program musi obejmować:
  a. Minimum 100 minut czasu pod wodą przeznaczonego na ćwiczenia;
  b. Co najmniej cztery (4) nurkowania ze sprzętem SCUBA;
  ► UWAGA: Wszystkie nurkowania w wodach otwartych muszą być wykonywane w warunkach środowiskowych umożliwiających w każdym momencie bezpośrednie wynurzenie na powierzchnię w pionie;
  ► UWAGA: Nurkowania kursowe wykonywane na głębokość przekraczającą 12 msw (40 fsw) wymagają bezpośredniego nadzoru Instruktora IANTD PSD;
 3. Żadne z nurkowań tego kursu nie może się odbywać na głębokość większą niż wynikająca z dotychczasowych uprawnień certyfikatu posiadanego przez nurka;
 4. Podczas każdego nurkowania muszą być wykonywane przystanki bezpieczeństwa i wszystkie nurkowania muszą odbywać się w limitach standardowych nurkowań bezdekompresyjnych.
  ► Zgodnie ze standardami branżowymi podczas wykonywania wszystkich nurkowań Public Safety każdy nurek działający w pojedynkę musi być uwiązany na linie.

F. Ćwiczenia praktyczne w wodzie

 1. W symulowanej sytuacji braku powietrza (bez oddychania, przy powolnym wydechu) przepłynąć odległość co najmniej 9 metrów (30 stóp) w pełnym sprzęcie SCUBA, a następnie rozpocząć procedurę dzielenia się gazem z automatu na długim wężu od innego nurka.
 2. Płynąć przez co najmniej dwie (2) minuty symulując całkowitą utratę pływalności.
 3. Zasymulować awarię gazu i przełączyć się na zapasowe źródło gazu.
 4. Zademonstrować wypuszczenie boi wypornościowej przy użyciu kołowrotka i przy zachowaniu stabilnego poziomu głębokości.
 5. Wykonać ćwiczenie zdjęcia i założenia sprzętu SCUBA na powierzchni i pod wodą.
 6. Wykonać ćwiczenie „zaplątany nurek” (ćwiczenie działania nurka zabezpieczającego):
  a. Nurek Operacyjny, uwiązany na linie, wyposażony w zapasowe źródło gazu symuluje zaplątanie w sieć lub linę;
  b. Nurek Zabezpieczający (Safety Diver), uwiązany na linie, działający w ślepej masce, ma za zadanie uwolnienie zaplątanego Nurka Operacyjnego przed upływem określonego limitu czasu, który pozostał Nurkowi Operacyjnemu ze względu na jego działania w wodzie.
 7. Pakowanie ciała:
  a. Dwaj (2) nurkowie uwiązani na linie podpływają z różnych kierunków i podejmują procedurę zapakowania manekina treningowego do odpowiedniego Systemu Wydobycia Ciała;
  b. Wypuszczenie worka wypornościowego przymocowanego do Systemu Wydobycia Ciała;
  c. Przepłynięcie na płytką część basenu;
 8. Posługiwanie się liną do poszukiwań:
  a. Działanie może być wykonywane jednocześnie przez jednego (1) lub dwóch (2) nurków;
  b. Nurkowie rozwijają i mocują liny do poszukiwań na długość basenu i wykonują następujące ćwiczenia:
  I. Lina poszukiwawcza przesuwana przez zespół powierzchniowy po przepłynięciu szerokości basenu przez nurka;
  II. Poszukiwanie wzdłuż liny rozpiętej prostopadle między dwoma linami i przesuwanej przez nurka lub dwóch nurków (Jack Stay Search, J Search).
  Część realizowana w wodach otwartych:
 9. Wszyscy studenci podejmują kolejno następujące role w zespole:
  a. Dowódcy Zespołu;
  b. Nurka Operacyjnego;
  c. Nurka Zabezpieczającego;
  d. Nurka trzymającego linę (Line Tender)
 10. Należy przeprowadzić nurkowania z wykorzystaniem czterech różnych schematów poszukiwawczych;
 11. Należy przeprowadzić jedno nurkowanie z ćwiczeniem pakowania i wydobywania ciała;
 12. Należy przeprowadzić jedno nurkowanie z ćwiczeniem odzyskiwania/wydobywania dowodów/łańcucha dowodowego (Evidence Recovery / Chain of Custody Dive);
 13. Każde nurkowanie musi trwać co najmniej 20 minut.

Cena

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.