DAN BIELSKO BIAŁA

DAN BIELSKO BIAŁA

Skrót DAN Bielsko Biała  pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków. W Europie DAN Bielsko Biała  jest od ponad 25 lat prowadzi medyczną działalność dla nurków rekreacyjnych polegającą przede wszystkim na medycznym wsparciu podczas wypadku nurkowego (DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków  Alarmowych). DAN Bielsko Białą  to także ogrom wiedzy edukującej jak postępować w razie wypadków nurkowych i jak im zapobiegać. Uczy jak udzielać pomocy tlenowej poprzez szkolenia w tej dziedzinie. W Polsce jest już obecnie ponad 3000 osób przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy tlenowej i około 1000 z innych specjalizacji oraz 450 instruktorów. DAN Bielsko Biała  prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, pogłębiające  wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym i technicznym. DAN oferuje również szereg ubezpieczeń nurków od wypadków nurkowych i w trakcie podróży. Wszelkie informacje na temat działalności DAN Bielsko Biała  można uzyskać na stronie www.daneurope.org lub pod numerem telefonu (58) 69 98 610