PADI TEC REC

PADI TEC REC

PADI rekreacyjna organizacja nurkowa na świecie postanowiła stworzyć program kursów technicznych. Nie posiadając w swoim schemacie kursów technicznych, zleciła stworzenie programu technicznego organizacji DSAT (Diving Science & Technology). Obecnie firmuje je swoją nazwą i logiem Tec Rec. Kursy TEC-REC przygotowane dla PADI bazują na technikach zaadoptowanych z różnych organizacji technicznych. PADI Tec Rec jest organizacją zrzeszającą instruktorów nurkowania technicznego  specjalizujących się w szkoleniu nurków technicznych oraz gas blenderów. PADI Tec Rec oferują wiedzę
i umiejętności, dla bardzo doświadczonych nurków rekreacyjnych, chcących wyjść poza granice nurkowania rekreacyjnego.

.