SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA BIAŁA PODLASKA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA BIAŁA PODLASKA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA BIAŁA PODLASKA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA BIAŁA PODLASKA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Biała Podlaska

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Biała Podlaska odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Biała Podlaska  oraz szkoły instruktorów nurkowania  Biała Podlaska BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Biała Podlaska gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska  w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Biała Podlaska  IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Biała Podlaska

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Biała Podlaska  w szkole instruktorów nurkowania Biała Podlaska  jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Biała Podlaska  jako instruktor nurkowania Biała Podlaska to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Biała Podlaska  , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Biała Podlaska    . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Biała Podlaska  . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Biała Podlaska    . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Biała Podlaska      koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Biała Podlaska     , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Biała Podlaska    . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Biała Podlaska  aby zostać instruktorem nurkowania Biała Podlaska    i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Biała Podlaska  . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Biała Podlaska  zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska  poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Biała Podlaska  , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Biała Podlaska  prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Biała Podlaska    z każdego miasta w  Polsce .

 

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Biała Podlaska  w szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska  , kurs na instruktora nurkowania   Biała Podlaska  w szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Biała Podlaska , lub Assistant Instructor Biała Podlaska      albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska    w Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska    IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Biała Podlaska    IANTD lub Asystenta Instruktora Biała Podlaska      IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Biała Podlaska      lub Open Water EANx Instruktora IANTD Biała Podlaska    .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska    , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Biała Podlaska      powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska      musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska    w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska   i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska     wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska     , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska     muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska   muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska w Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska  IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska w  Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska w  Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Biała Podlaska (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Biała Podlaska

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Biała Podlaska lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Biała Podlaska , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Biała Podlaska od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Biała Podlaska  Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Biała Podlaska w  Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska  po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Biała Podlaska  możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska  w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska   nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Biała Podlaska  Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Biała Podlaska open water crossover Biała Podlaska  w Szkole Instruktorów nurkowania Biała Podlaska

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Biała Podlaska    w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Biała Podlaska       w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Biała Podlaska  Kursu instruktora nurkowania open water crossover Biała Podlaska  w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Biała Podlaska   do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Biała Podlaska   przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Biała Podlaska    . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Biała Podlaska   wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Biała Podlaska  . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Biała Podlaska    .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Biała Podlaska możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska   nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Biała Podlaska  Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Biała Podlaska  Technical Wrek Iantd