Kurs nurkowy Divemaster Trimix

Kurs nurkowy Divemaster Trimix

Kurs nurkowy Divemaster Trimix

KURS NA PRZEWODNIKÓW I POMOCNIKÓW PRZY GŁEBOKICH NURKOWANIACH DO 100 METRÓW

Kurs nurkowy Divemaster Trimix

Tylko u Nas Zrobisz  Kurs Nurkowy Divemaster  Trimix Supervisor  Diver  Iantd w Bielsku Białej :

 • Jedynym Autoryzowanym  5 Gwiazdkowym Centrum nurkowym  PADI w woj. Śląskim
 • Jedynym  Licencjonowanym  Centrum Nurkowym IANTD na południu Polski
 • Na prywatnym basenie z ciepłą wodą
 • Zajęcia basenowe maksymalnie 4 osoby na 1 instruktora nurkowania
 • Nurkowania na wodzie otwartej maksymalnie 2 osoby na jednego Instruktora nurkowania
 • Idealnie dopasowany  sprzęt nurkowy
 • Kurs Nurkowy przeprowadzany w dowolnych wybranych przez Ciebie godzinach 7 dni w tygodniu od 6 :00  do 22 :00
 • zajęcia teoretyczne i egzamin teoretyczny możesz wykonać online  na swojej kanapie w domu

Wymagania wstępne do Kurs nurkowy Divemaster Trimix  Supervisor  Diver  Iantd

1.200 NURKOWAŃ/ 20 GŁĘBSZYCH NIŻ 45 M NA TMX/ 10 GŁĘBSZYCH NIŻ 60 M NA TMX

2.CERTYFIKATY: RESCUE, TMX DIVER, DEEP, CPR, OXYGEN PROVIDER, FIRST AID, NAWIGACJA, WRAKOWE, SALVAGE – POSZUKIWANIE I WYDOBYWANIE

3.DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

 • DANE OSOBOWE
 • ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE)
 • OCENA UMIEJĘTNOŚCI
 • IANTD Professional Member Registration
 • UBEZPIECZENIE MIN 1000000 $
 1. MINIMALNY WIEK 18 LAT
 2. 4 KURSANTÓW NA INSTRUKTORA
 3. MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ 51M
 4. ASYSTY PRZY 2 PEŁNYCH KURSACH: TECHNICAL
 5. 7 DNI – 40 GODZIN ZAJĘĆ

Termin i miejsce rozpoczęcia kursu nurkowego Divemaster Trimix Supervisor  Diver  Iantd

 • Zaawansowany  kurs nurkowy Divemaster Trimix Supervisor IantdDiver  rozpoczynamy spotkaniem organizacyjnym w każdą sobotę w roku.
 • Godzina rozpoczęcia jest do Państwa dyspozycji od 6 :00 do 22:00
 • Prosimy o telefon nr. 735600300  w celu umówienia konkretnej godziny
 • Spotkanie trwa około 1 godziny w naszym centrum nurkowym w Bielsku Białej na ul. Chełmskiej 5

Jak długo trwa kurs nurkowania  Divemaster  Trimix  Supervisor  Diver  Iantd ?

 • Standardowo w naszej szkole nurkowej w Bielsku Białej  7 dni .
 • To Ty decydujesz kiedy i o której godzinie masz zajęcia. Pracujemy dla Was 7 dni w tygodniu od 6:00 do 22:00

Kursu nurkowy Divemaster Trimix Diver  Iantd składa sie 

 • Zajęć teoretycznych
 • Zajęć basenowych
 • Nurkowań na wodzie otwartej
 • Staży przy 2 kursach
 • Egzaminu teoretycznego
 • Egzaminu praktycznego

Cena  kursu nurkowania Divemaster  Trimix Diver Iantd   w Bielsko Biała  to 2500 zł

Cena zawiera :

 • Materiały szkoleniowe,
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • Specjalistyczny sprzęt do kursu nurkowego
 • Zestaw tlenowy i apteczka

Cena nie zawiera :

 • Kosztu sprzętu do nurkowania. Sprzęt nurkowy  możesz  kupić po dopasowaniu na miejscu w naszym stacjonarnym sklepie nurkowym, lub wypożyczyć na czas trwania zaawansowanego kursu nurkowania
 • Ładowania Butli gazami
 • Wstępu na nurkowiska
 • Certyfikatu nurkowego wydawanego certyfikowanym nurkom po zdaniu zaawansowanego kursu nurkowego  – płatne do organizacji nurkowej  PADI lub organizacji nurkowej IANTD w której wykonywany jest kurs nurkowy

Potrzebny sprzęt do kursu nurkowego Divemaster  Trimix  Diver  Iantd

 • BCD lub płyta z uprzężą
 • ABC – maska, płetwy
 • Suchy skafander/mokry skafander
 • Zestaw butlowy 2x12l – opcjonalnie SM
 • 2x stage deco maksymalnie
 • Minimalnie 1x stage
 • Balast
 • Komputer
 • Kompas
 • Tabliczka nurkowa/ wetnotes
 • Tabele deco
 • Zapasowy miernik głębokości i czasu
 • 2 narzędzia tnące
 • 2 latarki (główna i zapasowa)
 • Kołowrotek do penetracji, kołowrotek do boji, szpulka
 • Zapasowa maska
 • Maseczka resuscytacyjna
 • Zestaw tlenowy i apteczka
 • Analizator helowo-tlenowy

Ćwiczenia jakie wykonasz kursie nurkowym Divemaster  Trimix  Supervisor  Diver  Iantd

CUE CARDS:

 • BRAK POWIERZA 18 METRÓW
 • BRAK POWIETRZA PŁYNĄĆ 2 MINUT
 • V-DRILL PONIŻEJ 1 MINUTY
 • ZMIANA GAZU PŁYNĄC
 • ODPIĘCIE I PRZYPIĘCIE STAGE
 • ODPIĘCIE I PRZYPIĘCIE STAGE PŁYNĄĆ
 • DEPOZYTOWANIE STAGE PŁYNĄĆ
 • DEPOZYT STAGE STACJONARNIE
 • DEPOZYT STAGE PŁYNĄC – ZAMKNIĘTE OCZY
 • BOJKA W TONI
 • ZDJĘCIE I ZAŁOŻENIE SPRZĘTU
 • RESCUE ĆWICZENIE NR 7
 • OBLICZANIE SAC

Ćwiczenie na wodach otwartych nr 7 Nieprzytomny nurek na powierzchni

Wymagania zaliczeniowe:

 • Zademonstrować cztery kroki przygotowujące ofiarę do reanimacji w wodzie na powierzchni
 • Zademonstrować reanimację w wodzie wystarczająco głębokiej (tak by studenci nie stali na dnie)
 • usta-usta
 • usta-nos
 • usta-fajka
 • maska podręczna (twarzowa)
 • Zademonstrować umiejętność zdejmowania maski, pasa balastowego, jacketu z butlą zarówno z ofiary, jak i z ratownika podczas wykonywania efektywnej reanimacji w wodzie (wystarczająco głębokiej)

Procedury:

 • Przeprowadź demonstrację na płytkiej wodzie lub na basenie
 • Podziel studentów na dwie grupy: „ratowników” i „ofiary”
 • Przeprowadź sztuczne oddychanie (cztery metody) w pełnym sprzęcie i w wystarczająco głębokiej wodzie
 • Używając jak preferowaną technikę, ratownicy mają zdjąć cały sprzęt, którego zdjęcie ułatwi wyjęcie ofiary z wody, przy równoczesnym przeprowadzaniu sztucznego oddychania.

Prezentacja:

 • Nieprzytomny nurek na powierzchni (priorytety)
 • sprawdź czy ofiara nie reaguje
 • wyjmij twarz ofiary ponad powierzchnię wody
 • ustal pływalność dodatnią
 • sprawdź czy ofiara oddycha

UWAGA: Sprawdzanie pulsu na tym etapie może być bezużyteczne z powodu utrudnień jaki stwarza skafander nurkowy oraz na skutek ograniczonej wrażliwości palców po długim pobycie pod wodą czy zmarznięciu

 • Sztuczne oddychanie w wodzie (na powierzchni)
 • Priorytety
  • nie pozwól na dostanie się wody do dróg oddechowych
  • utrzymuj efektywny i odpowiedni oddech
  • unikaj przemęczenia (dostosuj wysiłek do możliwości)
  • Pływalność – wygodna i wystarczająca, aby zastosować odpowiednie techniki
  • uważaj aby nie nadmuchać nadmiernie jacketu
  • często pływalność jaką posiadasz dzięki wyporności skafandra jest już wystarczająca
  • usunięcie pasa balastowego jest polecane u ofiary, a nie wymagane u ratownika
  • dodatkowa pływalność (np. nadmuchiwana boja) jest czasami przydatna, gdy umieści się ją pomiędzy ratownikiem a ofiarą

  Pozycje

  • Podtrzymywanie karku
  • kołyska na głowę

  usta-nos

  • Oddychanie
  • aby unikać zanurzenia się twarzy ofiary, powinno się kontrolować zanurzenie głowy ofiary
  • podaj ratowanemu dwa wolne, pełne wdechy
  • w trudnych warunkach środowiskowych (np. przy dużej fali), gdy nie podajesz mu wdechu, przykrywaj dłonią usta ofiary
  • po 30 sekundach ponownie podaj ratowanemu dwa powolne, pełne wdechy

  Usta-fajka

  • przedstaw typy fajek, które nadają się do zastosowania tej techniki
  • przedstaw właściwe położenie fajki, rąk i ratowanego
  • zawsze podawaj dwa wolne, pełne wdechy metodą usta-usta, a potem stosuj technikę usta-fajka
  • maska podręczna – przedstaw sposoby jej używania (pamiętaj o wskazówkach producenta)

  Zdejmowanie sprzętu

  • zdejmowanie sprzętu ma drugorzędne znaczenie wobec przeprowadzenia sztucznego oddychania
  • kiedy i jaki element sprzętu zdejmować, będzie zależeć od:
  • dystansu do pokonania (wyjścia z wody)
  • typu wyjścia z wody (specyfiki)
  • rozmiaru ofiary
  • rozmiaru i możliwości ratownika
  • typu używanego sprzętu
  • Zdejmuj sprzęt w etapach lub krótkich seriach tak, aby nie przerywać procesu podawania sztucznego oddychania

  UWAGA: Ćwiczenie zdejmowania sprzętu powinno być przeprowadzone z odpowiednim zabezpieczeniem sprzętu, aby uniknąć jego zgubienia, np. jeden ze studentów powinien odbierać rozbierany sprzęt od „ratownika”. Należy przypomnieć o tym podczas omówienia przed nurkowaniem.

Prezentacja  do kursu nurkowego Divemaster  Trimix  Supervisor  Diver  Iantd

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Divemaster Trimix     Padi  Krzepice,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Woźniki,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Ogrodzieniec,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Szczekociny,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Strumień,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Toszek,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Wilamowice,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Koziegłowy,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Krzanowice,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Pilica,  Kurs nurkowy Divemaster Trimix     Padi  Sośnicowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  –jest przeprowadzana w miastach takich jak :  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Bielsko Biała,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Szczyrk ,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wilamowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Buczkowice,   Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Żywiec,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Jasienica ,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Jaworze,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Kozy,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Porąbka,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wilkowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Łodygowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Cieszyn,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Ustroń,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wisła,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Skoczów,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Strumień,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Brenna,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Chybie,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Dębowiec,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Goleszów,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Istebna,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Czernichów,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Gilowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Jeleśnia,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Koszarawa,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Lipowa,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Łękawica,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Milówka,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Rajcza,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Węgierska Górka,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Czechowice Dziedzice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Pszczyna,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Kęty,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Sucha Beskidzka,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Chełmek,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Libiąż  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi   Andrychów,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wadowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Brzeszcze,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Zator,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Oświęcim,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Katowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Częstochowa,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Sosnowiec,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Gliwice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Zabrze,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Bytom,   Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Ruda śląska,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Dąbrowa Górnicza,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Rybnik,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Tychy,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Chorzów ,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Jaworzno,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Jastrzębie Zdrój,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Mysłowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Siemianowice Śląskie,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Żory,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Tarnowskie Góry ,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Będzin,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Tarnowskie Góry,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Piekary Śląskie,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Racibórz,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Świętochłowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Zawiercie,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wodzisław Śląski,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Mikołów,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Czeladź,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Myszków,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Czerwionka-Leszczyny,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Pszczyna,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Lubliniec,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Łaziska Górne,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Rydułtowy,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Okrzesze,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Bieruń,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Pyskowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Radlin,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Radzionków,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Lędziny,   Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Pszów,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Kłobuck,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Blachownia,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wojkowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Poręba,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Imielin,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Kalety,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Miasteczko Śląskie,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Sławków,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Łazy,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Koniecpol,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Siewierz,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Kuźnia Raciborska,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Żarki,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Krzepice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Woźniki,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Ogrodzieniec,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Szczekociny,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Strumień,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Toszek,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Wilamowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Koziegłowy,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Krzanowice,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Pilica,  Kurs nurkowania Divemaster Trimix     Padi  Sośnicowice

http://instruktorzynurkowania.pl    Podstawowy Kurs Nurkowy