Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Tylko u Nas Zrobisz  Kurs Tlenowa pomoc nurkowa Padi w Bielsku Białej :

 • Jedynym Autoryzowanym  5 Gwiazdkowym Centrum Nurkowym PADI w woj. Śląskim
 • Jedynym  Licencjonowanym  Centrum Nurkowym IANTD na południu Polski
 • Na prywatnym basenie z ciepłą wodą
 • Zajęcia basenowe maksymalnie 4 osoby na 1 instruktora nurkowania
 • Nurkowania na wodzie otwartej maksymalnie 2 osoby na jednego Instruktora nurkowania
 • Idealnie dopasowany  sprzęt nurkowy
 • Kurs Nurkowy przeprowadzany w dowolnych wybranych przez Ciebie godzinach 7 dni w tygodniu od 6 :00  do 22 :00
 • zajęcia teoretyczne i egzamin teoretyczny możesz wykonać online  na swojej kanapie w domu

Celem kursu  Tlenowa pomoc nurkowa 

Celem kursu  Oxygen Administrator (Ratownik Tlenowy) jest aby po ukończeniu tego kursu ratownik:

 • Mógł podać poszkodowanemu nurkowi tlen medyczny o możliwie największej koncentracji, od chwili rozpoznania objawów i symptomów, choroby dekompresyjnej lub podtopienia.

Wiedza i umiejętności jakich nauczysz się w czasie kursu  Oxygen Administrator wspomaga ten cel

Wymagania wstępne do kursu tlenowa pomoc nurkowa :

 • CERTYFIKATY:  NIE MUSI BYĆ NURKIEM, CPR, FIRST AID
 • WIEK 18 LAT/ 15 LAT ZA ZGODĄ RODZICÓW/ 12 LAT JUNIOR
 • DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA

Termin i miejsce rozpoczęcia Zaawansowanego  kuru Tlenowa pomoc nurkowa  Padi w Bielsku Białej

 • Zaawansowany  kurs tlenowa pomoc nurkowa  rozpoczynamy spotkaniem organizacyjnym w każdą sobotę w roku.
 • Godzina rozpoczęcia jest do Państwa dyspozycji od 6 :00 do 22:00
 • Prosimy o telefon nr. 735600300  w celu umówienia konkretnej godziny
 • Spotkanie trwa około 1 godziny w naszym centrum nurkowym w Bielsku Białej na ul. Chełmskiej 5
Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Jak długo trwa kurs tlenowa pomoc nurkowa  ?

 • Standardowo w naszej szkole nurkowej w Bielsku Białej  1 dzień  .
 • To Ty decydujesz kiedy i o której godzinie masz zajęcia. Pracujemy dla Was 7 dni w tygodniu od 6:00 do 22:00

Kurs tlenowa pomoc nurkowa  składa się :

 • Zajęć teoretycznych
 • Zajęć praktycznych
 • Egzaminu teoretycznego
 • Egzaminu praktycznego
Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Potrzebny Sprzęt do kursu tlenowa pomoc nurkowa :

 • Maseczka resuscytacyjna
 • Maska bezzwrotna
 • Rękawiczki winylowe (niepudrowane)
 • Manekin
 • Zestaw tlenowy o stałym przepływie i wymuszonym
 • Apteczka
 • AED – opcjonalnie

Cena  kursu tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsko Biała  to 600 zł

Cena zawiera :

 • Materiały szkoleniowe,
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • Specjalistyczny sprzęt do kursu
 • Zestaw tlenowy i apteczka

Cena nie zawiera :

 • Certyfikatu nurkowego wydawanego certyfikowanym nurkom po zdaniu zaawansowanego kursu   – płatne do organizacji nurkowej  PADI lub organizacji nurkowej IANTD w której wykonywany jest kurs nurkowy

WIEDZA

Tlen medyczny może wywoływać pozytywną zmianę w stanie poszkodowanego będącego w jednej z siedmiu sytuacji zagrażających bezpośrednio życiu:

1.Obrażenia pourazowe prowadzące do znacznej utraty krwi lub uszkodzenia ciała uniemożliwiające normalne oddychanie

 • Każdy krwotok może powodować że niektóre tkanki będą niedotlenione w skutek niedostatecznego przepływu krwi
 • Każde uszkodzenie ciała które blokuje drogi oddechowe lub ma wpływ na poprawną funkcję oddechową

2.Wstrząs

 • Każde obrażenie lub choroba, poważne lub drugorzędne, które wywołuje stres organizmu może skutkować wstrząsem. Reakcją, zależną od uwarunkowań medycznych jest faworyzacja dostarczania krwi do jednego lub więcej odpowiedzialnych za przeżycie organów kosztem innych. Taka sytuacja może powodować niedotlenienie niektórych tkanek

3. Zatrzymanie akcji serca

 • Zatrzymanie akcji serca następuje kiedy arterie zostają zablokowane i serce przestaje otrzymywać tlen. Niedostatek tlenu w mięśniu sercowym, może powodować drżenie serca, zwane migotaniem komór albo całkowite zatrzymanie akcji serca.

4. Zatrzymanie oddychania

 • Zatrzymanie oddychania następuje gdy płuca nie mogą funkcjonować wskutek paraliżu przepony, zapadnięcia płuca lub jakiegokolwiek upośledzenia mechanizmu oddechowego. Zatrzymanie oddychania jest zagrożeniem życia, zwykle związanym z zatrzymaniem akcji serca

5. Udar mózgu

 • Udar lub porażenie mózgu ma miejsce gdy naczynie krwionośne w mózgu zostaje zablokowane lub przerwane powodując wylew krwi do mózgu. Taka sytuacja pozbawia część mózgu dostarczania tlenu i skutkuje obumieraniem komórek.

6.Podtopienie

Utonięcie jest definiowane jako śmierć wskutek uduszenia pod wodą

 • Podtopienie, czyli „stan bliski utonięciu” ma miejsce gdy doświadczyła uduszenia pod wodą, ale została skutecznie z reanimowana. Dowiesz się więcej o podtopieniach w następnym rozdziale.

7.Urazy ciśnieniowe

 • Urazy ciśnieniowe DCI są terminem określającym dwa urazy nurkowe – rozerwanie czyli barotraumę płuc, oraz chorobę dekompresyjną. Dowiesz się więcej o podtopieniach w następnym rozdziale
 • DCI może skutkować szokiem, zatrzymaniem akcji serca, zatrzymaniem oddychania – wszystkie te problemy wymagają pomocy z użyciem tlenu medycznego

Urazy ciśnieniowe płuc

Embolia Gazowa, Odma Płucna (pneumothorax) i pozostałe odmy (emphysema)

 • Uraz ciśnieniowy płuc jest wywołany wstrzymaniem oddechu w czasie wynurzania. Może także wystąpić (bardzo rzadko) gdy w czasie wynurzenia uwarunkowania fizjologiczne doprowadzą do zablokowania powietrza w jakiejś części płuca. Najczęstszą przyczyną wynurzenia ze wstrzymanym oddechem jest ucieczka do powierzchni w panice wywołanej brakiem powietrza.
 • Uraz ciśnieniowy płuc może skutkować jednym lub nawet wszystkimi z czterech odmiennych uszkodzeń – embolią gazową, odmą opłucnową, śródpiersiową i podskórną.
 • Embolia gazowa jest najbardziej niebezpiecznym urazem. Jest wywoływana rozszerzającym się powietrzem, które rozerwało ścianę płuca i wtargnęło do układu krwionośnego. Bąble powietrza przedostają się do serca, które przetłacza je do innych części organizmu. Najpoważniejsza sytuacja zachodzi, gdy taki pęcherz powietrza blokuje przepływ krwi do komórek w mózgu. Objawy i symptomy pojawiają się zwykle natychmiastowo i obejmują:
 • Nagłą utratę przytomności
 • Paraliż (zwykle asymetryczny)
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Wydobywanie się krwawej piany z ust
 • Kaszel
 • Zaburzenia osobowości
 • Atak serca
 • śmierć
 • Paraliż (zwykle asymetryczny)
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Wydobywanie się krwawej piany z ust
 • Kaszel
 • Zaburzenia osobowości
 • Atak serca
 • Śmierć

Odma śródpiersiowa objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca zagnieżdża się wewnątrz klatki piersiowej uciskając na serce i płuca.

Objawy i symptomy obejmują:

 • Trudności w oddychaniu
 • Omdlenie
 • Szok
 • Sinicę (cyjanozę) czyli niebieski odcień skóry

Odma podskórna objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca gromadzi się pod skórą w rejonie szyji i obojczyka. Objawy i symptomy obejmują:

 • Problemy z przełykaniem
 • Zmiany głosu
 • Obrzęk szyji

Choroba dekompresyjna pojawia się gdy azot (lub inny gaz obojętny np.. Hel w nurkowaniu technicznym) rozpuszczony w tkankach wydziela się formując bąble w czasie wynurzenia. Bąble mogą blokować przepływ krwi (problemy mechanicznie) a także powodować zwiększoną krzepliwość krwi i stany zapalne tkanek (problemy biochemiczne)

 • Objawy i symptomy obejmują:
 • Ból w stawach
 • Nienormalne zmęczenie
 • Niemożność oddania moczu
 • zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia wymowy i słuchu
 • Paraliż
 • Utrata czucia
 • utrata przytomności

Odma śródpiersiowa objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca zagnieżdża się wewnątrz klatki piersiowej uciskając na serce i płuca.

Objawy i symptomy obejmują:

 • Trudności w oddychaniu
 • Omdlenie
 • Szok
 • Sinicę (cyjanozę) czyli niebieski odcień skóry

Odma podskórna objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca gromadzi się pod skórą w rejonie szyji i obojczyka. Objawy i symptomy obejmują:

 • Problemy z przełykaniem
 • Zmiany głosu
 • Obrzęk szyji

Ćwiczenia jakie wykonasz na  kursie Tlenowa pomoc nurkowa

Ćwiczenie 1
Składanie i demontaż zestawu tlenowego

Zademonstruj jak:

 • złożyć i rozłożyć bezpiecznie zestaw tlenowy aby mógł być używany dla oddychającego i nieoddychającego nurka
 • podłączyć reduktor wielofunkcyjny
 • podłączyć maskę kieszonkową do przepływomierza
 • Podłączyć zawór na żądanie do reduktora
 • złożyć zestaw tlenowy by dwóch poszkodowanych mogło oddychać z jednego zestawu
 • rozmontować i zabezpieczyć zestaw po użyciu

Ćwiczenie 2
Użycie maski o stałym przepływie dla oddychającego nurka

 • Zademonstruj jak używać maski o stałym przepływie dla poszkodowanego oddychającego nurka przez:
 • Otwarcie  zaworu butli z tlenem i ustawienie przepływomierza na co najmniej 15 litrów na minutę.
 • Napełnienie woreczka oddechowego
 • Wypowiedzenie oświadczenie ratownika i sprawdzenie na sobie działania
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego tak aby dopasować maskę w komfortowy, przylegający sposób, zapewniający podawanie tlenu o jak największym stężeniu.
 • Ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji

Ćwiczenie 3
Użycie zaworu na żądanie dla oddychającego nurka

 • Zademonstruj użycie zaworu na żądanie dla oddychającego nurka przez:
 • Otwarcie zaworu butli z tlenem
 • Wypowiedzenie oświadczenia ratownika przedmedycznego i wykonanie testu oddychania na sobie
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego w komfortowy i zapewniający szczelność sposób, oraz podanie tlenu o jak największym stężeniu
 • Odpowiednie ułożenie przytomnego i nieprzytomnego, oddychającego nurka

Ćwiczenie 4
Użycie maski kieszonkowej dla nieoddychającego nurka

 • Zademonstruj użycie maski kieszonkowej dla nieoddychającego nurka przez:
 • Otwarcie  zaworu butli z tlenem i ustawienie przepływomierza na co najmniej 15 litrów na minutę.
 • Wypowiedzenie oświadczenie ratownika i nasłuchiwanie przepływu tlenu
 • Otwarcie dróg oddechowych poszkodowanego
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego tak aby dopasować maskę w komfortowy, przylegający sposób, zapewniający podawanie tlenu o jak największym stężeniu.
 • Podawanie oddechów ratowniczych (sztucznego oddychania) usta – maska, gdy każdy wdech trwa około jednej sekundy

Opcjonalne ćwiczenie
Użycie zaworu resuscytacyjnego uruchamianego manualnie dla nieoddychającego nurka przez:

 • Otwarcie  zaworu butli z tlenem
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa pod kątem poprawnego funkcjonowania przez zablokowanie wylotu tlenu.
 • Wypowiedzenie oświadczenie ratownika i nasłuchiwanie przepływu tlenu
 • Otwarcie dróg oddechowych poszkodowanego
 • Umieszczenie maski na twarzy/ głowie poszkodowanego tak aby dopasować maskę w komfortowy, przylegający sposób, zapewniający podawanie tlenu o jak największym stężeniu.
 • Manualne uruchamianie resuscytatora w celu podawania tlenu i oddechów ratowniczych

Prezentacja do kursu Tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsku Białej 

Ksiązka do  kursu Tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsku Białej 

Emergency Oxygen Provider

Egzamin do  kursu Tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsku Białej 

EGZAMIN oxygen

Po pozytywnym ukończeniu kursu Tlenowa pomoc nurkowa  w Bielsku Białej 

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Twój Instruktor Nurkowania Wystawi Ci uprawnienia Tlenowego Ratownika Nurkowego

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Dostaniesz ZŁOTY CERTYFIKAT Tlenowy ratownik Nurkowy

tylko w naszym  jednym w Bielsku Białej  5  gwiazdkowym centrum nurkowym  PADI 

SPEŁNILIŚMY TWOJE MARZENIE – ZOSTAŁEŚ NRATOWNIKIEM TLENOWYM  !!!

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Kolejny Twój krok to Kontynuacja szkolenia nurkowego w naszym centrum nurkowym !!!

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa
Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa
Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa
Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kurs Tlenowa Pomoc  –jest przeprowadzana w miastach takich jak :  Kurs Tlenowa Pomoc  Bielsko Biała,  Kurs Tlenowa Pomoc  Szczyrk ,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wilamowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Buczkowice,   Kurs Tlenowa Pomoc  Żywiec,  Kurs Tlenowa Pomoc  Jasienica ,  Kurs Tlenowa Pomoc  Jaworze,  Kurs Tlenowa Pomoc  Kozy,  Kurs Tlenowa Pomoc  Porąbka,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wilkowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Łodygowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Cieszyn,  Kurs Tlenowa Pomoc  Ustroń,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wisła,  Kurs Tlenowa Pomoc  Skoczów,  Kurs Tlenowa Pomoc  Strumień,  Kurs Tlenowa Pomoc  Brenna,  Kurs Tlenowa Pomoc  Chybie,  Kurs Tlenowa Pomoc  Dębowiec,  Kurs Tlenowa Pomoc  Goleszów,  Kurs Tlenowa Pomoc  Istebna,  Kurs Tlenowa Pomoc  Czernichów,  Kurs Tlenowa Pomoc  Gilowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Jeleśnia,  Kurs Tlenowa Pomoc  Koszarawa,  Kurs Tlenowa Pomoc  Lipowa,  Kurs Tlenowa Pomoc  Łękawica,  Kurs Tlenowa Pomoc  Milówka,  Kurs Tlenowa Pomoc  Rajcza,  Kurs Tlenowa Pomoc  Węgierska Górka,  Kurs Tlenowa Pomoc  Czechowice Dziedzice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Pszczyna,  Kurs Tlenowa Pomoc  Kęty,  Kurs Tlenowa Pomoc  Sucha Beskidzka,  Kurs Tlenowa Pomoc  Chełmek,  Kurs Tlenowa Pomoc  Libiąż  Kurs Tlenowa Pomoc   Andrychów,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wadowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Brzeszcze,  Kurs Tlenowa Pomoc  Zator,  Kurs Tlenowa Pomoc  Oświęcim,  Kurs Tlenowa Pomoc  Katowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Częstochowa,  Kurs Tlenowa Pomoc  Sosnowiec,  Kurs Tlenowa Pomoc  Gliwice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Zabrze,  Kurs Tlenowa Pomoc  Bytom,   Kurs Tlenowa Pomoc  Ruda śląska,  Kurs Tlenowa Pomoc  Dąbrowa Górnicza,  Kurs Tlenowa Pomoc  Rybnik,  Kurs Tlenowa Pomoc  Tychy,  Kurs Tlenowa Pomoc  Chorzów ,  Kurs Tlenowa Pomoc  Jaworzno,  Kurs Tlenowa Pomoc  Jastrzębie Zdrój,  Kurs Tlenowa Pomoc  Mysłowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Siemianowice Śląskie,  Kurs Tlenowa Pomoc  Żory,  Kurs Tlenowa Pomoc  Tarnowskie Góry ,  Kurs Tlenowa Pomoc  Będzin,  Kurs Tlenowa Pomoc  Tarnowskie Góry,  Kurs Tlenowa Pomoc  Piekary Śląskie,  Kurs Tlenowa Pomoc  Racibórz,  Kurs Tlenowa Pomoc  Świętochłowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Zawiercie,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wodzisław Śląski,  Kurs Tlenowa Pomoc  Mikołów,  Kurs Tlenowa Pomoc  Czeladź,  Kurs Tlenowa Pomoc  Myszków,  Kurs Tlenowa Pomoc  Czerwionka-Leszczyny,  Kurs Tlenowa Pomoc  Pszczyna,  Kurs Tlenowa Pomoc  Lubliniec,  Kurs Tlenowa Pomoc  Łaziska Górne,  Kurs Tlenowa Pomoc  Rydułtowy,  Kurs Tlenowa Pomoc  Okrzesze,  Kurs Tlenowa Pomoc  Bieruń,  Kurs Tlenowa Pomoc  Pyskowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Radlin,  Kurs Tlenowa Pomoc  Radzionków,  Kurs Tlenowa Pomoc  Lędziny,   Kurs Tlenowa Pomoc  Pszów,  Kurs Tlenowa Pomoc  Kłobuck,  Kurs Tlenowa Pomoc  Blachownia,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wojkowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Poręba,  Kurs Tlenowa Pomoc  Imielin,  Kurs Tlenowa Pomoc  Kalety,  Kurs Tlenowa Pomoc  Miasteczko Śląskie,  Kurs Tlenowa Pomoc  Sławków,  Kurs Tlenowa Pomoc  Łazy,  Kurs Tlenowa Pomoc  Koniecpol,  Kurs Tlenowa Pomoc  Siewierz,  Kurs Tlenowa Pomoc  Kuźnia Raciborska,  Kurs Tlenowa Pomoc  Żarki,  Kurs Tlenowa Pomoc  Krzepice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Woźniki,  Kurs Tlenowa Pomoc  Ogrodzieniec,  Kurs Tlenowa Pomoc  Szczekociny,  Kurs Tlenowa Pomoc  Strumień,  Kurs Tlenowa Pomoc  Toszek,  Kurs Tlenowa Pomoc  Wilamowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Koziegłowy,  Kurs Tlenowa Pomoc  Krzanowice,  Kurs Tlenowa Pomoc  Pilica,  Kurs Tlenowa Pomoc  Sośnicowice

Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  –jest przeprowadzana w miastach takich jak :  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Bielsko Biała,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Szczyrk ,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Wilamowice,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Buczkowice,   Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Żywiec,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Jasienica ,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Jaworze,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Kozy,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Porąbka,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Wilkowice,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Łodygowice,  Kurs Tlenowa Pomoc Nurkowa  Cieszyn

http://instruktorzynurkowania.pl    Podstawowy Kurs Nurkowy