Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Tylko u Nas Zrobisz  Kurs Nurkowy Drugorzędna pomoc nurkowa  Padi w Bielsku Białej :

 • Jedynym Autoryzowanym  5 Gwiazdkowym Centrum Nurkowym PADI w woj. Śląskim
 • Jedynym  Licencjonowanym  Centrum Nurkowym IANTD na południu Polski
 • Na prywatnym basenie z ciepłą wodą
 • Zajęcia basenowe maksymalnie 4 osoby na 1 instruktora nurkowania
 • Nurkowania na wodzie otwartej maksymalnie 2 osoby na jednego Instruktora nurkowania
 • Idealnie dopasowany  sprzęt nurkowy
 • Kurs Nurkowy przeprowadzany w dowolnych wybranych przez Ciebie godzinach 7 dni w tygodniu od 6 :00  do 22 :00
 • zajęcia teoretyczne i egzamin teoretyczny możesz wykonać online  na swojej kanapie w domu

Celem kursu  Drugorzędna pomoc nurkowa  jest:

 • Dostarczenie odpowiedniego środowiska nauki, które redukuje lęk, poczucie winy i strach przed nieprawidłowym wykonaniem zadań.
 • Zwiększenie liczby osób mogących efektywnie udzielić pomocy.
 • Połączenie resuscytacji i pierwszej pomocy przedmedycznej w jeden protokół postępowania w nagłych wypadkach.
 • Nauczenie prostych zasad pomocy, co powoduje lepsze i dłuższe ich zapamiętanie.
 • Maksymalizacja samodzielnej pracy studentów i ćwiczeń praktycznych przy ograniczeniu roli wykładowcy instruktora.
 • Uczenie według międzynarodowych standardów pozwalających na dostosowanie kursu do potrzeb charakterystycznych dla danego regionu i różnic kulturowych.
 • Wprowadzenie samodzielnej nauki gdzie tylko to możliwe w celu zwiększenia efektywności i ochrony czasu studentów.

Wymagania wstępne do kursu Drugorzędna pomoc nurkowa

1.CERTYFIKATY:  NIE MUSI BYĆ NURKIEM

2.DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

Termin i miejsce rozpoczęcia Zaawansowanego  kuru drugorzędna pomoc nurkowa Padi w Bielsku Białej

 • Zaawansowany  kurs drugorzedna pomoc nurkowa  rozpoczynamy spotkaniem organizacyjnym w każdą sobotę w roku.
 • Godzina rozpoczęcia jest do Państwa dyspozycji od 6 :00 do 22:00
 • Prosimy o telefon nr. 735600300  w celu umówienia konkretnej godziny
 • Spotkanie trwa około 1 godziny w naszym centrum nurkowym w Bielsku Białej na ul. Chełmskiej 5
Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Jak długo trwa kurs Drugorzędna pomoc nurkowa ?

 • Standardowo w naszej szkole nurkowej w Bielsku Białej  1 dzień  .
 • To Ty decydujesz kiedy i o której godzinie masz zajęcia. Pracujemy dla Was 7 dni w tygodniu od 6:00 do 22:00

Kurs drugorzędna pomoc nurkowa składa się :

 • Zajęć teoretycznych
 • Zajęć praktycznych
 • Egzaminu teoretycznego
 • Egzaminu praktycznego
Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Potrzebny Sprzęt do kursu drugorzędna  pomoc nurkowa :

 • Maseczka resuscytacyjna
 • Maska bezzwrotna
 • Rękawiczki winylowe (niepudrowane)
 • Manekin
 • Zestaw tlenowy o stałym przepływie i wymuszonym
 • Apteczka
 • AED – opcjonalnie

Cena  kursu drugorzędna pomoc nurkowa  w Bielsko Biała  to 600 zł

Cena zawiera :

 • Materiały szkoleniowe,
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • Specjalistyczny sprzęt do kursu
 • Zestaw tlenowy i apteczka

Cena nie zawiera :

 • Certyfikatu nurkowego wydawanego certyfikowanym nurkom po zdaniu zaawansowanego kursu   – płatne do organizacji nurkowej  PADI lub organizacji nurkowej IANTD w której wykonywany jest kurs nurkowy

Ćwiczenia jakie wykonasz na  kursie drugorzędna pomoc nurkowa

WTÓRNA PIERWSZA POMOC

Umiejętność # 1 – Oszacowanie obrażeń

Twój cel

 • Zademonstruj jak przeprowadzić oszacowanie obrażeń poszkodowanego i przekazać zebrane informacje profesjonalnym medycznym służbom ratowniczym.

Wartość

 • Sprawdzenie poszkodowanego „od stóp do głów” w celu wyszukania obrażeń pomoże ci rozpoznać, obsłużyć i przedstawić zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne obrażenia, które mogą mieć wpływ na stan poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności aby określić jaka pierwsza pomoc przedmedyczna może być potrzebna w wypadku jakichkolwiek obrażeń – szczególnie jeśli profesjonalne medyczne służby ratownicze jest niedostępny lub jego przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – oszacować sytuację i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj wstępną ocenę. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonuj oceny obrażeń tylko na przytomnym, reagującym poszkodowanym.
 • Jeśli to możliwe, dokonuj oceny obrażeń na poszkodowanym w pozycji, w jakiej go znalazłeś.
 • Jeśli opatrunki są na miejscu, nie usuwaj ich podczas oceny.
 • Poszukaj ran, krwawień, zmiany koloru skóry lub deformacji.
 • Posłuchaj czy nie ma nietypowych odgłosów oddychania.
 • Wyczuj czy nie ma obrzęków, zgrubień, miękkości tkanek, bolesności stawów, deformacji i zmian temperatury ciała. Zapamiętaj to i zreferuj personelowi medycznemu.
 • Unikaj podawania poszkodowanemu z obrażeniami czegokolwiek do picia czy jedzenia: może on potrzebować operacji.

Umiejętność # 2 – Oszacowanie choroby

Twój cel

 • Zademonstruj jak przeprowadzić oszacowanie choroby:
 • Pytając jak poszkodowany się czuje i uzyskując informacje o dotychczasowych chorobach badanego.
 • Sprawdzając czynności oddechowe poszkodowanego, tętno, temperaturę, wilgotność skóry i jej kolor.
 • Przekazując zebrane informacje  profesjonalnym medycznym służbom ratowniczym.

Wartość

 • Oszacowanie choroby pomoże ci zidentyfikować i przekazać problemy medyczne, które mają wpływ na zdrowie poszkodowanego i mogą być pomocne w leczeniu poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności aby ocenić jaka pierwsza pomoc może być potrzebna w przypadku jakiejkolwiek choroby – szczególnie kiedy profesjonalne medyczne służby ratownicze jest niedostępny lub jego przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez wypowiedź ratownika i jeśli brak reakcji, klepania w ramię.
 • Wykonaj wstępną ocenę. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonuj oceny obrażeń tylko na przytomnym, reagującym poszkodowanym.
 • Kiedy przekazujesz informacje personelowi medycznemu unikaj używania słowa normalny. Dostarczaj miar tempa na minutę oraz opisowej terminologii.
 • Stosuj mnemotechniczny skrót SALWOK aby zapamiętać jak przeprowadzić wywiad z chorym. SALWOK to objawy i symptomy, alergie (uczulenia), lekarstwa, wcześniejsza historia choroby, ostatni posiłek i kolejność zdarzeń.
 • Objawy to coś co widzisz że jest źle z poszkodowanym. Symptomy to coś co poszkodowany mówi ci, ze jest z nim źle.
 • Podczas oszacowanie choroby, pamiętaj, że:

úŚrednie tempo oddychania u dorosłego to 12 do 20 oddechów na minutę. Poszkodowany, który bierze mniej niż 8 oddechów na minutę lub więcej niż 24 oddechy na minutę prawdopodobnie potrzebuje natychmiastowej opieki medycznej.

úŚrednie tętno u dorosłego to 60 do 80 uderzeń na minutę.

úPrzy prawidłowej temperaturze ciało jest ciepłe ponadto skóra powinna być sucha w dotyku.

úWyraźne zmiany koloru skóry mogą wskazywać na problemy z sercem, płucami lub krążeniem.

Przez przeprowadzenie oszacowanie choroby na zdrowej osobie z zajęć będziesz zdolny rozpoznać różnicę później w przypadku niezdrowej osoby

Umiejętność # 3 – Bandażowanie

Twój cel

 • Zademonstruj jak zabandażować stopę, nogę, rękę lub ramię używając bandaży i chust trójkątnych.

Wartość

 • Właściwie zastosowany bandaż może wywołać bezpośredni ucisk na ranę i przytrzymać opatrunek w miejscu aby kontrolować krwawienie. Może również chronić przez albo redukować opuchliznę i chronić kończyny i stawy.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności w przypadku jakiegokolwiek obrażenia – szczególnie kiedy profesjonalne medyczne służby ratownicze są niedostępne lub ich przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj wstępną ocenę. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonaj oszacowania obrażeń.
 • Apteczka pierwsze pomocy może zawierać kilka typów opatrunków, między innymi bandaże, chusty trójkątne, plastry, bandaże elastyczne, gazy.
 • Wybierz najlepszy bandaż dla danego typu obrażenia lub zrób najlepszy użytek z tego co jest dostępne

Umiejętność # 4 – Usztywnianie przy złamaniach i zwichnięciach

Twój cel

 • Zademonstruj jak założyć szynę usztywniającą w przypadku zwichnięć i złamań.

Wartość

 • Usztywnienie może zapobiec dalszym urazom, zmniejsza ból oraz redukuje ryzyko poważnego krwotoku jeśli profesjonalne medyczne służby ratownicze są niedostępne lub ich przybycie opóźnia się lub konieczne jest przetransportowanie poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności w przypadku jakiegokolwiek obrażenia – szczególnie kiedy profesjonalne medyczne służby ratownicze jest niedostępny lub jego przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj ocenę wstępną. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonaj oszacowania obrażeń.
 • Zastosuj unieruchamianie aby zabezpieczyć i unieruchomić zwichniętą, złamaną, skręconą lub nadwyrężoną część ciała.
 • Usztywnienia mogą mieć różnorodny charakter włączając w to komercyjne szyny, zaimprowizowane szyny (zrolowane gazety czy magazyny, ciężkie pudła tekturowe, deski itd.) lub być po prostu zabezpieczeniem zranionej części ciała do nie zranionej (np. zraniony palec do nie zranionego, zranione ramię do klatki piersiowej itd.).
 • Unieruchamiaj obrażenie w takim położeniu w jakim je znalazłeś. Nie próbuj go prostować. Staraj się zminimalizować ruch dopóki całkowicie nie unieruchomisz miejsca urazu.
 • Jeśli to możliwe, połóż unieruchamiające elementy z obu stron. To zapobiegnie obracaniu się kończyn i zabezpieczy kości przed dotykaniem jeśli problem dotyczy dwóch lub więcej kości.
 • Unieruchamiaj tylko wtedy jeśli możesz to zrobić bez powodowania większego dyskomfortu lub bólu poszkodowanemu.

SCENARIUSZE

Wstępna pierwsza pomoc Scenariusz pierwszy 

Utrata przytomności u członka rodziny

 • Scena A – Przegląd sytuacji
 • Lokalizacja: Dom – kuchnia. Telefon dostępny w innym pomieszczeniu.
 • Poszkodowany:  Babcia (starszy członek rodziny).
 • Akcja: Ratownik znajduje babcię siedzącą na podłodze, opartą o blat. Jej głowa opadła na klatkę piersiową.
 • Warunki: Nie reaguje, nieprzytomna, ale oddycha i ma oznaki krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja:   Dom – ogródek z tyłu domu. Telefon znajduje się zaraz za tylnymi drzwiami.
 • Poszkodowany: Wujek (starszy członek rodziny).
 • Akcja: Ratownik zagląda do ogródka i znajduje wujka siedzącego na ziemi, opartego o drzewo. Jego głowa opadła na klatkę piersiową.
 • Warunki: Nie reaguje, nieprzytomny, ale oddycha i pokazuje oznaki krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Pomieszczenie lub obszar domu. Dorosłych mieszkających w domu.

Twój cel

 • Zademonstruj procedury oceny miejsca zdarzenia i oceny wstępnej przy pomocy nieprzytomnemu, oddychającemu poszkodowanemu. (Umiejętności 1-3)

Wstępna pierwsza pomoc – Scenariusz drugi

Leżący w miejscu publicznym

Scena A – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Biuro. Telefon znajduje się na biurku.
 • Poszkodowany: Pracownik mężczyzna.
 • Akcja: Ratownik znajduje pracownika leżącego na boku na podłodze. Zbliża się inny pracownik.
 • Warunki:  Nie reaguje, nie oddycha i NIE ma oznak krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Mały sklepik – blisko lady. Telefon znajduje się tuż obok kasy.
 • Poszkodowany: Kasjerka.
 • Akcja: Ratownik znajduje kasjerkę leżącą za ladą na boku. Zbliża się inny klient.
 • Warunki: Nie reaguje, nie oddycha i NIE ma oznak krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Miejsce, dorosły poszkodowany.

Twój cel

 • Zademonstruj ocenę miejsca zdarzenia, zastosowanie wyposażenia ochronnego, ocenę wstępną i resuscytację w jednego ratownika w przypadku pomocy nieprzytomnemu, nie oddychającemu poszkodowanemu. (Umiejętności 1-5)

Wstępna pierwsza pomoc – Scenariusz trzeci

Rekreacyjny wypadek

 • Scena A – Przegląd sytuacji
 • Lokalizacja: Basen. Telefon alarmowy wisi na ścianie w pobliżu.
 • Poszkodowany: Nastolatek (16–18 lat).
 • Akcja: Nastolatek wskakuje do basenu po płytkiej stronie basenu i nie wypływa. Ratownik znajduje go twarzą w dół, blisko krawędzi basenu, krwawi z rozciętego czoła. Inni ludzie znajdują się na basenie.
 • Warunki:  Nie reaguje, nie oddycha. Jego czoło mocno krwawi.
 • Status: Po kilku oddechach ratowniczych zaczyna pokazywać oznaki krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Stadnina. Telefon znajduje się na ścianie stajni.
 • Poszkodowany: Młoda dziewczyna, jeżdżąca konno (12–16 lat).
 • Akcja: Koń wierzgnął i zrzucił dziewczynę. Wylądowała twarzą na ubitej ziemi. Ratownik znajduje ją twarzą w dół, krwawiącą z rozciętego ramienia. Inni ludzie znajdują się w pobliżu stadniny.
 • Warunki: Nie reaguje, nie oddycha. Jej ramię mocno krwawi.
 • Status: Po kilku oddechach ratowniczych zaczyna pokazywać oznaki krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Jakikolwiek obszar rekreacyjny, gdzie poszkodowany mógł upaść lub doznać mocnego uderzenia. Nastolatek, młodzieniec lub dorosły.

Twój cel

 • Zademonstruj wszystkie umiejętności wstępnej pierwszej pomocy, łącznie z postępowaniem przy poważnych krwotokach, przy wstrząsie i przy urazach kręgosłupa. (Umiejętności 1-9)

Wstępna pierwsza pomoc – Scenariusz czwarty

Poważny wypadek, wielu poszkodowanych

 • Scena A – Przegląd sytuacji
 • Lokalizacja: Droga. Inni kierowcy mają telefon komórkowy.
 • Poszkodowany:  Dorosła kobieta i dorosły mężczyzna.
 • Akcja: Ratownik znajduje samochód w rowie na boku zatłoczonej ulicy.
 • Mężczyzna siedzi w samochodzie z głową krwawiącą od uderzenia kierownicy.
 • Kobieta leży twarzą w dół na drodze, jedna noga pod dziwnym kątem, widocznie wyrzuciło ją z samochodu.
 • Inni ludzie się zatrzymują.
 • Warunki: On reaguje i oświadcza, że ma ostry ból. Ona nie reaguje, nie oddycha i nie ma oznak krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja:  Dom towarowy, telefon znajduje się w pobliżu biura.
 • Poszkodowany: Dwóch dorosłych pracowników.
 • Akcja: Operator wózka z podnośnikiem usiłuje położyć ciężką paletę na półce, która ma 6 metrów wysokości. Paleta spada.
 • Operator wózka jest uderzony przez spadającą zawartość palety.
 • Pracownik domu towarowego jest powalony przez kilka ciężkich obiektów. Pudło leży na jego ramieniu.
 • Nadbiegają inni pracownicy.
 • Warunki: Operator wózka reaguje, jęczy, że boli go ramię od poważnego rozcięcia. Pracownik nie reaguje, nie oddycha i nie oznak krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Jakikolwiek wypadek, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. Dorośli.

Twój cel

 • Zademonstrować wszystkie umiejętności wstępnej pomocy w przypadku dwóch poszkodowanych. (Umiejętności 1-9)

Drugorzędna pierwsza pomoc – Scenariusz Piąty

Upadek przyjaciela

Scena A – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Odległy cel pieszej wędrówki. Nie ma dostępnego publicznego telefonu ani komórkowego/bezprzewodowego.
 • Poszkodowany:  Dorosła kobieta.
 • Akcja: Ratownik słyszy krzyk i głuchy łomot. Znajduje przyjaciela na ziemi. Wygląda, że spadła z wysokiego na 1.5 metra występu na skalistą glebę.
 • Warunki:  Reaguje i trzyma się za kostkę. Ma niewielkie krwawiące przecięcia na obu nogach. Mówi, że ma zawroty głowy, ale twierdzi, że wszystko z nią w porządku, tylko czuje się trochę słaba i jest potłuczona.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Odległy park. Nie ma dostępnego publicznego telefonu ani komórkowego/bezprzewodowego.
 • Poszkodowany: Nastolatek.
 • Akcja: Ratownik słyszy głuchy łomot. Znajduje młodzieńca z rolkami na nogach leżącego na chodniku. Wygląda na to, że chłopiec próbował przeskoczyć przez ławkę parkową ale mu się nie udało.
 • Warunki: Reaguje i trzyma się za łokieć. Ma kilkanaście zadrapań na ramieniu i na twarzy. Oddycha z trudem i jest blady, ale twierdzi, że za minutę wszystko będzie w porządku.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Jakakolwiek miejsce publiczne gdzie ktoś mógł doznać obrażeń nie zagrażających bezpośrednio życiu. Nastolatek, młodzież lub  dorosły dowolnej płci.

Twój cel

 • Zademonstrować procedury wstępnej i drugorzędnej pierwszej pomocy z uwzględnieniem oszacowania obrażeń i choroby.

Prezentacja do  kursu drugorzędnej  pomocy nurkowa w Bielsku Białej:

Po pozytywnym ukończeniu kursu drugorzędnej pomocy nurkowa w Bielsku Białej:

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Twój Instruktor Nurkowania Wystawi Ci uprawnienia Nurkowe Drugorzędna pomoc nurkowa 

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Dostaniesz ZŁOTY CERTYFIKAT nurkowy Drugorzędna pomoc nurkowa

tylko w naszym  jednym w Bielsku Białej  5  gwiazdkowym centrum nurkowym  PADI 

SPEŁNILIŚMY TWOJE MARZENIE – ZOSTAŁEŚ RATOWNIKIEM DRUGORZĘDNEJ POMOCY NUKOWEJ

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Kolejny Twój krok to Kontynuacja szkolenia nurkowego w naszym centrum nurkowym !!!

Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa
Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa
Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa
Kurs Drugorzędna Pomoc Nurkowa

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  –jest przeprowadzana w miastach takich jak : Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Bielsko Biała, Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Szczyrk , Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Wilamowice, Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Buczkowice,  Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Żywiec, Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Jasienica , Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Jaworze, Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Kozy, Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Porąbka, Kurs drugorzędna  pomoc nurkowa  Wilkowice, Kurs drugorzędna

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs  pomoc nurkowa  –jest przeprowadzana w miastach takich jak : Kurs  pomoc nurkowa  Bielsko Biała, Kurs  pomoc nurkowa  Szczyrk , Kurs  pomoc nurkowa  Wilamowice, Kurs  pomoc nurkowa  Buczkowice,  Kurs  pomoc nurkowa  Żywiec, Kurs  pomoc nurkowa  Jasienica , Kurs  pomoc nurkowa  Jaworze, Kurs  pomoc nurkowa  Kozy, Kurs  pomoc nurkowa  Porąbka, Kurs  pomoc nurkowa  Wilkowice, Kurs  pomoc nurkowa  Łodygowice, Kurs  pomoc nurkowa  Cieszyn, Kurs  pomoc nurkowa  Ustroń, Kurs  pomoc nurkowa  Wisła, Kurs  pomoc nurkowa  Skoczów, Kurs  pomoc nurkowa  Strumień, Kurs  pomoc nurkowa  Brenna, Kurs  pomoc nurkowa  Chybie, Kurs  pomoc nurkowa  Dębowiec, Kurs  pomoc nurkowa  Goleszów, Kurs  pomoc nurkowa  Istebna, Kurs  pomoc nurkowa  Czernichów, Kurs  pomoc nurkowa  Gilowice, Kurs  pomoc nurkowa  Jeleśnia, Kurs  pomoc nurkowa  Koszarawa, Kurs  pomoc nurkowa  Lipowa, Kurs  pomoc nurkowa  Łękawica, Kurs  pomoc nurkowa  Milówka, Kurs  pomoc nurkowa  Rajcza, Kurs  pomoc nurkowa  Węgierska Górka, Kurs  pomoc nurkowa  Czechowice Dziedzice, Kurs  pomoc nurkowa  Pszczyna, Kurs  pomoc nurkowa  Kęty, Kurs  pomoc nurkowa  Sucha Beskidzka, Kurs  pomoc nurkowa  Chełmek, Kurs  pomoc nurkowa  Libiąż Kurs  pomoc nurkowa   Andrychów, Kurs  pomoc nurkowa  Wadowice, Kurs  pomoc nurkowa  Brzeszcze, Kurs  pomoc nurkowa  Zator, Kurs  pomoc nurkowa  Oświęcim, Kurs  pomoc nurkowa  Katowice, Kurs  pomoc nurkowa  Częstochowa, Kurs  pomoc nurkowa  Sosnowiec, Kurs  pomoc nurkowa  Gliwice, Kurs  pomoc nurkowa  Zabrze, Kurs  pomoc nurkowa  Bytom,  Kurs  pomoc nurkowa  Ruda śląska, Kurs  pomoc nurkowa  Dąbrowa Górnicza, Kurs  pomoc nurkowa  Rybnik, Kurs  pomoc nurkowa  Tychy, Kurs  pomoc nurkowa  Chorzów , Kurs  pomoc nurkowa  Jaworzno, Kurs  pomoc nurkowa  Jastrzębie Zdrój, Kurs  pomoc nurkowa  Mysłowice, Kurs  pomoc nurkowa  Siemianowice Śląskie, Kurs  pomoc nurkowa  Żory, Kurs  pomoc nurkowa  Tarnowskie Góry , Kurs  pomoc nurkowa  Będzin, Kurs  pomoc nurkowa  Tarnowskie Góry, Kurs  pomoc nurkowa  Piekary Śląskie, Kurs  pomoc nurkowa  Racibórz, Kurs  pomoc nurkowa  Świętochłowice, Kurs  pomoc nurkowa  Zawiercie, Kurs  pomoc nurkowa  Wodzisław Śląski, Kurs  pomoc nurkowa  Mikołów, Kurs  pomoc nurkowa  Czeladź, Kurs  pomoc nurkowa  Myszków, Kurs  pomoc nurkowa  Czerwionka-Leszczyny, Kurs  pomoc nurkowa  Pszczyna, Kurs  pomoc nurkowa  Lubliniec, Kurs  pomoc nurkowa  Łaziska Górne, Kurs  pomoc nurkowa  Rydułtowy, Kurs  pomoc nurkowa  Okrzesze, Kurs  pomoc nurkowa  Bieruń, Kurs  pomoc nurkowa  Pyskowice, Kurs  pomoc nurkowa  Radlin, Kurs  pomoc nurkowa  Radzionków, Kurs  pomoc nurkowa  Lędziny,  Kurs  pomoc nurkowa  Pszów, Kurs  pomoc nurkowa  Kłobuck, Kurs  pomoc nurkowa  Blachownia, Kurs  pomoc nurkowa  Wojkowice, Kurs  pomoc nurkowa  Poręba, Kurs  pomoc nurkowa  Imielin, Kurs  pomoc nurkowa  Kalety, Kurs  pomoc nurkowa  Miasteczko Śląskie, Kurs  pomoc nurkowa  Sławków, Kurs  pomoc nurkowa  Łazy, Kurs  pomoc nurkowa  Koniecpol, Kurs  pomoc nurkowa  Siewierz, Kurs  pomoc nurkowa  Kuźnia Raciborska, Kurs  pomoc nurkowa  Żarki, Kurs  pomoc nurkowa  Krzepice, Kurs  pomoc nurkowa  Woźniki, Kurs  pomoc nurkowa  Ogrodzieniec, Kurs  pomoc nurkowa  Szczekociny, Kurs  pomoc nurkowa  Strumień, Kurs  pomoc nurkowa  Toszek, Kurs  pomoc nurkowa  Wilamowice, Kurs  pomoc nurkowa  Koziegłowy, Kurs  pomoc nurkowa  Krzanowice, Kurs  pomoc nurkowa  Pilica, Kurs  pomoc nurkowa  Sośnicowice

http://instruktorzynurkowania.pl    Podstawowy Kurs Nurkowy