Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Tylko u Nas Zrobisz  Kurs Pierwsza pomoc nurkowa Padi w Bielsku Białej :

 • Jedynym Autoryzowanym  5 Gwiazdkowym Centrum Nurkowym PADI w woj. Śląskim
 • Jedynym  Licencjonowanym  Centrum Nurkowym IANTD na południu Polski
 • Na prywatnym basenie z ciepłą wodą
 • Zajęcia basenowe maksymalnie 4 osoby na 1 instruktora nurkowania
 • Nurkowania na wodzie otwartej maksymalnie 2 osoby na jednego Instruktora nurkowania
 • Idealnie dopasowany  sprzęt nurkowy
 • Kurs Nurkowy przeprowadzany w dowolnych wybranych przez Ciebie godzinach 7 dni w tygodniu od 6 :00  do 22 :00
 • zajęcia teoretyczne i egzamin teoretyczny możesz wykonać online  na swojej kanapie w domu

Celem kursu  Pierwsza pomoc nurkowa Diver First Aid jest:

 • Dostarczenie odpowiedniego środowiska nauki, które redukuje lęk, poczucie winy i strach przed nieprawidłowym wykonaniem zadań.
 • Zwiększenie liczby osób mogących efektywnie udzielić pomocy.
 • Połączenie resuscytacji i pierwszej pomocy przedmedycznej w jeden protokół postępowania w nagłych wypadkach.
 • Nauczenie prostych zasad pomocy, co powoduje lepsze i dłuższe ich zapamiętanie.
 • Maksymalizacja samodzielnej pracy studentów i ćwiczeń praktycznych przy ograniczeniu roli wykładowcy instruktora.
 • Uczenie według międzynarodowych standardów pozwalających na dostosowanie kursu do potrzeb charakterystycznych dla danego regionu i różnic kulturowych.
 • Wprowadzenie samodzielnej nauki gdzie tylko to możliwe w celu zwiększenia efektywności i ochrony czasu studentów.

Wymagania wstępne do kursu pierwsza pomoc nurkowa

1.CERTYFIKATY:  NIE MUSI BYĆ NURKIEM

2.DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA:

Termin i miejsce rozpoczęcia Zaawansowanego  kuru pierwsza pomoc nurkowa Padi w Bielsku Białej

 • Zaawansowany  kurs pierwsza pomoc nurkowa  rozpoczynamy spotkaniem organizacyjnym w każdą sobotę w roku.
 • Godzina rozpoczęcia jest do Państwa dyspozycji od 6 :00 do 22:00
 • Prosimy o telefon nr. 735600300  w celu umówienia konkretnej godziny
 • Spotkanie trwa około 1 godziny w naszym centrum nurkowym w Bielsku Białej na ul. Chełmskiej 5
Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Jak długo trwa kurs Pierwsza pomoc nurkowa ?

 • Standardowo w naszej szkole nurkowej w Bielsku Białej  1 dzień  .
 • To Ty decydujesz kiedy i o której godzinie masz zajęcia. Pracujemy dla Was 7 dni w tygodniu od 6:00 do 22:00

Kurs pierwsza pomoc nurkowa  składa się :

 • Zajęć teoretycznych
 • Zajęć praktycznych
 • Egzaminu teoretycznego
 • Egzaminu praktycznego
Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Potrzebny Sprzęt do kursu pierwsza pomoc nurkowa :

 • Maseczka resuscytacyjna
 • Maska bezzwrotna
 • Rękawiczki winylowe (niepudrowane)
 • Manekin
 • Zestaw tlenowy o stałym przepływie i wymuszonym
 • Apteczka
 • AED – opcjonalnie

Cena  kursu pierwsza pomoc nurkowa  w Bielsko Biała  to 600 zł

Cena zawiera :

 • Materiały szkoleniowe,
 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia praktyczne
 • Specjalistyczny sprzęt do kursu
 • Zestaw tlenowy i apteczka

Cena nie zawiera :

 • Certyfikatu nurkowego wydawanego certyfikowanym nurkom po zdaniu zaawansowanego kursu   – płatne do organizacji nurkowej  PADI lub organizacji nurkowej IANTD w której wykonywany jest kurs nurkowy

WIEDZA

Tlen medyczny może wywoływać pozytywną zmianę w stanie poszkodowanego będącego w jednej z siedmiu sytuacji zagrażających bezpośrednio życiu:

1.Obrażenia pourazowe prowadzące do znacznej utraty krwi lub uszkodzenia ciała uniemożliwiające normalne oddychanie

 • Każdy krwotok może powodować że niektóre tkanki będą niedotlenione w skutek niedostatecznego przepływu krwi
 • Każde uszkodzenie ciała które blokuje drogi oddechowe lub ma wpływ na poprawną funkcję oddechową

2.Wstrząs

 • Każde obrażenie lub choroba, poważne lub drugorzędne, które wywołuje stres organizmu może skutkować wstrząsem. Reakcją, zależną od uwarunkowań medycznych jest faworyzacja dostarczania krwi do jednego lub więcej odpowiedzialnych za przeżycie organów kosztem innych. Taka sytuacja może powodować niedotlenienie niektórych tkanek

3. Zatrzymanie akcji serca

 • Zatrzymanie akcji serca następuje kiedy arterie zostają zablokowane i serce przestaje otrzymywać tlen. Niedostatek tlenu w mięśniu sercowym, może powodować drżenie serca, zwane migotaniem komór albo całkowite zatrzymanie akcji serca.

4. Zatrzymanie oddychania

 • Zatrzymanie oddychania następuje gdy płuca nie mogą funkcjonować wskutek paraliżu przepony, zapadnięcia płuca lub jakiegokolwiek upośledzenia mechanizmu oddechowego. Zatrzymanie oddychania jest zagrożeniem życia, zwykle związanym z zatrzymaniem akcji serca

5. Udar mózgu

 • Udar lub porażenie mózgu ma miejsce gdy naczynie krwionośne w mózgu zostaje zablokowane lub przerwane powodując wylew krwi do mózgu. Taka sytuacja pozbawia część mózgu dostarczania tlenu i skutkuje obumieraniem komórek.

6.Podtopienie

Utonięcie jest definiowane jako śmierć wskutek uduszenia pod wodą

 • Podtopienie, czyli „stan bliski utonięciu” ma miejsce gdy doświadczyła uduszenia pod wodą, ale została skutecznie z reanimowana. Dowiesz się więcej o podtopieniach w następnym rozdziale.

7.Urazy ciśnieniowe

 • Urazy ciśnieniowe DCI są terminem określającym dwa urazy nurkowe – rozerwanie czyli barotraumę płuc, oraz chorobę dekompresyjną. Dowiesz się więcej o podtopieniach w następnym rozdziale
 • DCI może skutkować szokiem, zatrzymaniem akcji serca, zatrzymaniem oddychania – wszystkie te problemy wymagają pomocy z użyciem tlenu medycznego

Urazy ciśnieniowe płuc

Embolia Gazowa, Odma Płucna (pneumothorax) i pozostałe odmy (emphysema)

 • Uraz ciśnieniowy płuc jest wywołany wstrzymaniem oddechu w czasie wynurzania. Może także wystąpić (bardzo rzadko) gdy w czasie wynurzenia uwarunkowania fizjologiczne doprowadzą do zablokowania powietrza w jakiejś części płuca. Najczęstszą przyczyną wynurzenia ze wstrzymanym oddechem jest ucieczka do powierzchni w panice wywołanej brakiem powietrza.
 • Uraz ciśnieniowy płuc może skutkować jednym lub nawet wszystkimi z czterech odmiennych uszkodzeń – embolią gazową, odmą opłucnową, śródpiersiową i podskórną.
 • Embolia gazowa jest najbardziej niebezpiecznym urazem. Jest wywoływana rozszerzającym się powietrzem, które rozerwało ścianę płuca i wtargnęło do układu krwionośnego. Bąble powietrza przedostają się do serca, które przetłacza je do innych części organizmu. Najpoważniejsza sytuacja zachodzi, gdy taki pęcherz powietrza blokuje przepływ krwi do komórek w mózgu. Objawy i symptomy pojawiają się zwykle natychmiastowo i obejmują:
 • Nagłą utratę przytomności
 • Paraliż (zwykle asymetryczny)
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Wydobywanie się krwawej piany z ust
 • Kaszel
 • Zaburzenia osobowości
 • Atak serca
 • śmierć
 • Paraliż (zwykle asymetryczny)
 • Zaburzenia widzenia
 • Zaburzenia świadomości
 • Wydobywanie się krwawej piany z ust
 • Kaszel
 • Zaburzenia osobowości
 • Atak serca
 • Śmierć

Odma śródpiersiowa objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca zagnieżdża się wewnątrz klatki piersiowej uciskając na serce i płuca.

Objawy i symptomy obejmują:

 • Trudności w oddychaniu
 • Omdlenie
 • Szok
 • Sinicę (cyjanozę) czyli niebieski odcień skóry

Odma podskórna objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca gromadzi się pod skórą w rejonie szyji i obojczyka. Objawy i symptomy obejmują:

 • Problemy z przełykaniem
 • Zmiany głosu
 • Obrzęk szyji

Choroba dekompresyjna pojawia się gdy azot (lub inny gaz obojętny np.. Hel w nurkowaniu technicznym) rozpuszczony w tkankach wydziela się formując bąble w czasie wynurzenia. Bąble mogą blokować przepływ krwi (problemy mechanicznie) a także powodować zwiększoną krzepliwość krwi i stany zapalne tkanek (problemy biochemiczne)

 • Objawy i symptomy obejmują:
 • Ból w stawach
 • Nienormalne zmęczenie
 • Niemożność oddania moczu
 • zaburzenia widzenia, zawroty głowy, zaburzenia wymowy i słuchu
 • Paraliż
 • Utrata czucia
 • utrata przytomności

Odma śródpiersiowa objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca zagnieżdża się wewnątrz klatki piersiowej uciskając na serce i płuca.

Objawy i symptomy obejmują:

 • Trudności w oddychaniu
 • Omdlenie
 • Szok
 • Sinicę (cyjanozę) czyli niebieski odcień skóry

Odma podskórna objawia się gdy powietrze wydostające się z rozerwanego płuca gromadzi się pod skórą w rejonie szyji i obojczyka. Objawy i symptomy obejmują:

 • Problemy z przełykaniem
 • Zmiany głosu
 • Obrzęk szyji

Ćwiczenia jakie wykonasz na  kursie Pierwsza pomoc nurkowa

Scenariusze Zdarzeń

1.Utrata przytomności u członka rodziny

2.Leżący w miejscu publicznym

3.Wypadek rekreacyjny

4.Poważny wypadek, wielu poszkodowanych

5.Drugorzędna pierwsza pomoc

6.Upadek przyjaciela

Umiejętność # 1 – Ocena miejsca zdarzenia

Twój cel

 • Zademonstruj procedury oceniania sytuacji pod kątem bezpieczeństwa ratownika.

Wartość

 • Jako ratownik, musisz zapewnić sobie bezpieczeństwo zanim zaczniesz udzielać pomocy potrzebującemu. Zawsze oceń sytuację pod kątem własnego bezpieczeństwa.

Punkty kluczowe i jak to zrobić

 • ZATRZYMAJ SIĘ – oceń sytuację
 • Zapytaj – co wywołało obrażenia?
 • Czy jest jakieś ryzyko? Poszukaj potencjalnego zagrożenia w postaci ulatniającego się gazu, chemikaliów, promieniowania, przewodów elektrycznych, pożaru, broni palnej, możliwości wybuchu itp.
 • Czy możesz bezpiecznie podejść do poszkodowanego? Rozważ to i bądź czujny na wypadek niebezpieczeństwa takiego jak na przykład ruch uliczny. Czy potrzebujesz wyłączyć silnik samochodowy?
  • POMYŚL – Sformułuj bezpieczny plan działania
  • Czy możesz utrzymać bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy? Zapamiętaj, ze twoje bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet. Znaj swoje ograniczenia.
  • Jaka pomoc może być potrzebna?
  • Jak możesz wezwać profesjonalne medyczne służby ratownicze?
  • Pomyśl o swoim przeszkoleniu i zrelaksuj się.

  DZIAŁAJ – Wezwij profesjonalne medyczne służby ratownicze i rozpocznij udzielanie pomocy

  • Wezwij profesjonalne medyczne służby ratownicze.
  • Postępuj według wytycznych poznanych podczas kursu.
  • Kontynuuj mając na względzie własne bezpieczeństwo.

Umiejętność # 2 – Używanie barier ochronnych

Twój cel

 • Zademonstruj procedury wkładania, zdejmowania oraz utylizację wyposażenia ochronnego – rękawiczek, maseczek do sztucznego oddychania oraz maseczek na twarz ratownika. Zdejmuj rękawiczki ich rozrywania i niekontrolowanego „strzelania”.

Wartość

 • Musisz używać rękawiczek i masek oddechowych. Osłony na oczy i maski na twarz są także zalecane. Zabezpieczenia dostarczają ochrony przed zakażeniem. Wyposażenie ochronne powinno zawsze być używane aby zapewnić bezpieczeństwo twoje i poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby najpierw się zatrzymać, pomyśleć, dopiero potem działać – ocenić miejsce zdarzenia oraz wezwać profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając wyposażenia ochronnego.
 • W przypadku potłuczonego szkła lub ostrych przedmiotów rozważ założenie więcej niż jednej pary rękawiczek.
 • Używaj osłon na oczy i maski na twarz jeśli to konieczne.
 • Przed wszystkimi ćwiczeniami połóż nacisk na wymycie rąk przez studentów
 • Umiejętność # 3 – Ocena wstępna

Twój cel

 • Zademonstruj jak:
 • Wykonać sprawdzenie stanu przytomności poszkodowanego poprzez wypowiedzenie oświadczenia ratownika: „Halo? Nazywam się__________________. Jestem ratownikiem. Czy mogę Ci pomóc?” Jeśli brak odpowiedzi, klepnij kilkakrotnie poszkodowanego w ramię mówiąc: „Czy wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku?”
 • Zastosuj podejście najpierw zadzwoń i wezwij profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Zastosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
 • Wykonaj sprawdzenie oddechu stosując technikę patrz, wysłuchuj i wyczuwaj.
 • Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego stosując technikę odchylenia głowy – uniesienia podbródka w przypadku gdy brak oznak urazu rdzenia kręgowego.
 • Ułóż niereagującego oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Wartość

 • Ocena wstępna pomoże ci rozpoznać warunki zagrażające życiu.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając wyposażenia ochronnego.
 • Kontroluj linię życia poszkodowanego (elementy podstawowej opieki nad poszkodowanym – ABCD’S)

A = Assess the Scene (ocena miejsca zdarzenia)

 • Zatrzymaj się, pomyśl, potem działaj.
 • Pamiętaj, że twoje bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet.

A = Alert EMS (wezwanie profesjonalnych medycznych służb ratowniczych)

 • Wezwij pomoc lub poproś kogoś o wezwanie pomocy.
 • Jeśli jesteś sam, będziesz musiał zostawić poszkodowanego i udać się po pomoc.

A = Airway Open (udrożnienie dróg oddechowych)

 • Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego stosując technikę odchylenia głowy – uniesienia podbródka w przypadku gdy brak oznak lub podejrzenia urazu rdzenia kręgowego.
 • Jeśli podejrzewasz uszkodzenie karku, udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego stosując technikę uniesienia podbródka. Nie przechylaj głowy do tyłu i nie przekręcaj jej na boki.

B = Breathing Check and Rescue Breathing (sprawdzenie oddechu, oddech ratowniczy)

 • Utrzymując drożność dróg oddechowych „patrz, wysłuchuj i wyczuwaj” oznak oddychania przykładając ucho do ust i nosa poszkodowanego. Umiejętność # 4 nauczy kursantów jak wykonać sztuczne oddychanie.

C = Circulation Check or Chest Compressions (sprawdzenie krążenia, pośredni masaż serca)

 • Sprawdź oznaki krążenia – będzie to omówione podczas Umiejętności # 5, resuscytacja dorosłej osoby, jeden ratownik.

Defibrillation (defibrylacja)

 • Kiedy poszkodowany nie oddycha i nie ma akcji serca, profesjonalne medyczne służby ratownicze używa defibrylatora lub automatyczny defibrylator zewnętrzny użyty jest przez ratownika. (zalecana umiejętność)

S = Serious Bleeding Management (postępowanie przy poważnych krwotokach)

 • Sprawdź czy występują krwawienia i zastosuj odpowiednią pomoc. Pomoc w przypadku występowania krwotoków będzie przedyskutowana w umiejętności # 6, postępowanie przy poważnych krwotokach.

S = Shock Management (postępowanie przy wstrząsie)

 • Postępuj w przypadku wstrząsu. Procedury takiego postępowania będą omówione w umiejętności # 7, postępowanie przy wstrząsie.

S = Spinal Injury Management (postępowanie przy urazach kręgosłupa)

 • Ustabilizuj głowę oraz szyję aby zapobiec ruchowi i dalszym obrażeniom. Postępowanie w takim przypadku zostanie omówione w umiejętności # 8, postępowanie przy urazach kręgosłupa.

Pozycja bezpieczna

 • Połóż nieprzytomną, oddychającą osobę w pozycji bezpiecznej, aby zmniejszyć ryzyko zablokowania dróg oddechowych przez język lub aspirację płynów ustrojowych

Umiejętność # 4 – Sztuczne oddychanie

Twój cel

 • Zademonstruj jak wykonać sztuczne oddychanie w przypadku dorosłego poszkodowanego, które spowoduje uniesienie klatki piersiowej, metodą zarówno usta – usta jak i usta – maska.

Wartość

 • Wydychane podczas oddechu powietrze zawiera około 16 procent nie zużytego tlenu. Ten tlen może być wykorzystany przez płuca poszkodowanego, który nie oddycha, ale ma puls.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby zatrzymać się, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i wezwać profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego..
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez wypowiedź ratownika i jeśli brak reakcji, klepania w ramię.
 • Musisz udrożnić drogi oddechowe, żeby sztuczne oddychanie mogło dać efekt.
 • Przy oddychaniu metodą usta – usta musisz zacisnąć nos poszkodowanego.
 • Jeśli rozpoczniesz sztuczne oddychanie, kontynuuj je dopóki poszkodowany nie zacznie oddychać lub nie przybędzie profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Wdmuchujesz równomiernie tyle powietrza do ust poszkodowanego, by uniosła się klatka piersiowa.
 • Jeśli poszkodowany zacznie sam oddychać, ułóż go w bezpiecznej pozycji i kontroluj linię życia (ABCD’S) dopóki nie przyjedzie profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Jest ważne aby zauważyć, że dorosły, który nie oddycha, najprawdopodobniej nie ma również akcji serca. Prawdopodobniej będziesz musiał również wykonać pośredni masaż serca.
 • Jeśli poszkodowany nie ma oznak krążenia, rozpocznij pośredni masaż serca – jest to opisane w umiejętności.

Umiejętność # 5 – Resuscytacja dorosłej osoby przez jednego ratownika

Twój cel

Zademonstruj jak:

 • Wykonać sprawdzenie krążenia w celu stwierdzenia czy serce poszkodowanego bije:  zwróć uwagę na ruch poszkodowanego, włączając w to przełykanie i oddychanie.
 • Wykonaj resuscytację dorosłego przez jednego ratownika używając odpowiedniego ułożenia ciała i rąk w tempie około 100 ucisków na minutę i stosunkiem 15 ucisków na dwa wdechy.

Wartość

 • Kiedy poszkodowany przestaje oddychać i nie ma akcji serca, możesz wykonać sztuczne oddychanie i podtrzymać krążenie dopóki nie przybędzie profesjonalne medyczne służby ratownicze. Twoja gotowość pomocy może zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanego.

Umiejętność #6 – Pomoc dławiącej się osobie (osoba dorosła)

Twój cel

 • Zademonstruj jak pomóc w przypadku zadławienia z częściową lub całkowitą niedrożnością dróg oddechowych.

UWAGA DLA INSTRUKTORA

 • Procedury postępowania z dławiącą się osobą – zarówno kiedy poszkodowany jest przytomny lub straci przytomność – różnią się w zależności od regionu. Nauczaj technik odpowiednich dla twojego regionu. Ten podręcznik zawiera trzy odmiany – Ameryka, Azja Pacyfik i Europa.

Wartość

 • Poprzez postępowanie według prostych procedur, możesz pomóc dławiącej się osobie w pozbyciu ciała obcego.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Jeżeli poszkodowany kaszle, rzęzi lub może mówić, obserwuj go dopóki nie pozbędzie się ciała obcego. Zachęcaj go do kaszlu celem usunięcia ciała obcego.
 • Pamiętaj, że przytomny poszkodowany musi wydać zgodę na twoją pomoc. Skinienie głowy jest wystarczające.
 • Jeśli nastąpiła całkowita blokada, poszkodowany nie będzie w stanie kaszleć, mówić i oddychać i straci przytomność.
 • Jeśli poszkodowany straci przytomność, rozpocznij resuscytację. Uciskanie klatki piersiowej może pomóc w przemieszczeniu się ciała obcego.
 • W przypadku kobiet w ciąży lub osób otyłych stosuj raczej uciskanie klatki piersiowej niż uciskanie brzucha.
 • Poszkodowany, któremu udzielono pomocy w przypadku zakrztuszenia (metodą uciskania brzucha lub klatki piersiowej), powinni zostać zbadani przez lekarzy czy nie ma jakichś komplikacji zagrażających życiu.

Umiejętność # 7 – Postępowanie przy poważnych krwotokach

Twój cel

 • Zademonstruj jak stosować bezpośredni ucisk, opatrunek uciskowy oraz ucisk punktowy w przypadku poważnie krwawiącej rany.

Wartość

 • Utrata krwi oraz płynów ustrojowych może zagrażać życiu poszkodowanego. Przez kontrolowanie krwotoku, możesz utrzymywać dostarczanie krwi do ciała.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – oszacować miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Zastosuj odpowiednie wyposażenie ochronne. W przypadku poważnych krwotoków odpowiednie zabezpieczenia to rękawiczki, osłony na oczy, maska i prosty sprzęt do wentylacji. Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu przytomności poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepania w ramię.
 • Wykonaj ocenę wstępną – pamiętaj, że krwawienie musi być ciężkie aby zagrażało życiu.
 • Pamiętaj, że bezpośredni ucisk jest pierwszą i najprostszą metodą postępowania w przypadku krwotoków.
 • Użycie opatrunku uciskowego jest następnym krokiem kontrolowania krwawienia. Opatrunek uciskowy to cokolwiek co daje stały, bezpośredni ucisk na ranę.
 • Unieś krwawiący obszar jeśli to możliwe.
 • W przypadku krwotoku tętniczego może być konieczne użycie ucisku punktowego poza uciskiem bezpośrednim i opatrunkiem uciskowym aby zmniejszyć wypływ krwi. Ucisk punktowy stosujemy w obszarze gdzie tętnica styka się z kością.

Umiejętność # 8 – Postępowanie przy wstrząsie

Twój cel

 • Zademonstruj jak postępować w przypadku wstrząsu przez przeprowadzenie oceny wstępnej, ochronę poszkodowanego i unieruchomienie głowy.

Wartość

 • Ponieważ wstrząs jest rezultatem zaniedbania systemu krążenia może on zagrażać życiu i jest czynnikiem w prawie każdym obrażeniu lub chorobie. Poprzez rozpoznanie i leczenie wstrząsu, zapobiegasz dalszym obrażeniom.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.

Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego

 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj wstępne oszacowanie. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S).
 • Wstrząs jest wynikiem sytuacji kiedy zranienie lub choroba powoduje, że systemowi sercowo – naczyniowemu jest trudno dostarczyć odpowiednią ilość utlenionej krwi do istotnych organów.
 • Zawsze lecz wstrząs u chorej lub zranionej osoby nawet jeśli brak objawów wstrząsu.
 • W przypadku kiedy poszkodowany jest przytomny, pozwól mu na określenie jaka pozycja jest dla niego najwygodniejsza – siedzenie, leżenie itd.

Umiejętność # 9 – Postępowanie przy urazach kręgosłupa

Twój cel

 • Zademonstruj jak postępować podczas oceny wstępnej w sytuacji, gdy podejrzewasz uraz kręgosłupa – unieruchomienie poszkodowanego.

Wartość

 • Wiele wypadków kończy się jakimś urazem głowy, karku i pleców. Poprzez dostarczenie odpowiedniej pomocy, możesz zapobiec dalszym obrażeniem poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Podejrzewaj uraz rdzenia kręgowego w każdym wypadku związanym z upadkiem, mocnym uderzeniem, wypadkiem samochodowym lub innym silnym wstrząsem.
 • Jeśli to możliwe, wykonaj wstępne oszacowanie w pozycji w jakiej znalazłeś poszkodowanego. Nie ruszaj poszkodowanego, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S).

Zalecana umiejętność – Używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)

Twój cel

Zademonstruj jak:

 • Użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego (Automated External Defibrillator) na manekinie według wskazówek urządzenia.
 • Ułożyć elektrody AED na poszkodowanego bez oznak krążenia.
 • Pomóc poszkodowanemu, który odzyskał krążenie po udanym zastosowaniu automatycznego defibrylatora zewnętrznego

Zalecana umiejętność – Pierwsza Pomoc Tlenowa

Twój cel

 • Zademonstruj jak zastosować tlen w przypadku poszkodowanego z realnym zagrożeniem życia.

WTÓRNA PIERWSZA POMOC

Umiejętność # 1 – Oszacowanie obrażeń

Twój cel

 • Zademonstruj jak przeprowadzić oszacowanie obrażeń poszkodowanego i przekazać zebrane informacje profesjonalnym medycznym służbom ratowniczym.

Wartość

 • Sprawdzenie poszkodowanego „od stóp do głów” w celu wyszukania obrażeń pomoże ci rozpoznać, obsłużyć i przedstawić zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne obrażenia, które mogą mieć wpływ na stan poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności aby określić jaka pierwsza pomoc przedmedyczna może być potrzebna w wypadku jakichkolwiek obrażeń – szczególnie jeśli profesjonalne medyczne służby ratownicze jest niedostępny lub jego przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – oszacować sytuację i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj wstępną ocenę. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonuj oceny obrażeń tylko na przytomnym, reagującym poszkodowanym.
 • Jeśli to możliwe, dokonuj oceny obrażeń na poszkodowanym w pozycji, w jakiej go znalazłeś.
 • Jeśli opatrunki są na miejscu, nie usuwaj ich podczas oceny.
 • Poszukaj ran, krwawień, zmiany koloru skóry lub deformacji.
 • Posłuchaj czy nie ma nietypowych odgłosów oddychania.
 • Wyczuj czy nie ma obrzęków, zgrubień, miękkości tkanek, bolesności stawów, deformacji i zmian temperatury ciała. Zapamiętaj to i zreferuj personelowi medycznemu.
 • Unikaj podawania poszkodowanemu z obrażeniami czegokolwiek do picia czy jedzenia: może on potrzebować operacji.

Umiejętność # 2 – Oszacowanie choroby

Twój cel

 • Zademonstruj jak przeprowadzić oszacowanie choroby:
 • Pytając jak poszkodowany się czuje i uzyskując informacje o dotychczasowych chorobach badanego.
 • Sprawdzając czynności oddechowe poszkodowanego, tętno, temperaturę, wilgotność skóry i jej kolor.
 • Przekazując zebrane informacje  profesjonalnym medycznym służbom ratowniczym.

Wartość

 • Oszacowanie choroby pomoże ci zidentyfikować i przekazać problemy medyczne, które mają wpływ na zdrowie poszkodowanego i mogą być pomocne w leczeniu poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności aby ocenić jaka pierwsza pomoc może być potrzebna w przypadku jakiejkolwiek choroby – szczególnie kiedy profesjonalne medyczne służby ratownicze jest niedostępny lub jego przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez wypowiedź ratownika i jeśli brak reakcji, klepania w ramię.
 • Wykonaj wstępną ocenę. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonuj oceny obrażeń tylko na przytomnym, reagującym poszkodowanym.
 • Kiedy przekazujesz informacje personelowi medycznemu unikaj używania słowa normalny. Dostarczaj miar tempa na minutę oraz opisowej terminologii.
 • Stosuj mnemotechniczny skrót SALWOK aby zapamiętać jak przeprowadzić wywiad z chorym. SALWOK to objawy i symptomy, alergie (uczulenia), lekarstwa, wcześniejsza historia choroby, ostatni posiłek i kolejność zdarzeń.
 • Objawy to coś co widzisz że jest źle z poszkodowanym. Symptomy to coś co poszkodowany mówi ci, ze jest z nim źle.
 • Podczas oszacowanie choroby, pamiętaj, że:

úŚrednie tempo oddychania u dorosłego to 12 do 20 oddechów na minutę. Poszkodowany, który bierze mniej niż 8 oddechów na minutę lub więcej niż 24 oddechy na minutę prawdopodobnie potrzebuje natychmiastowej opieki medycznej.

úŚrednie tętno u dorosłego to 60 do 80 uderzeń na minutę.

úPrzy prawidłowej temperaturze ciało jest ciepłe ponadto skóra powinna być sucha w dotyku.

úWyraźne zmiany koloru skóry mogą wskazywać na problemy z sercem, płucami lub krążeniem.

Przez przeprowadzenie oszacowanie choroby na zdrowej osobie z zajęć będziesz zdolny rozpoznać różnicę później w przypadku niezdrowej osoby

Umiejętność # 3 – Bandażowanie

Twój cel

 • Zademonstruj jak zabandażować stopę, nogę, rękę lub ramię używając bandaży i chust trójkątnych.

Wartość

 • Właściwie zastosowany bandaż może wywołać bezpośredni ucisk na ranę i przytrzymać opatrunek w miejscu aby kontrolować krwawienie. Może również chronić przez albo redukować opuchliznę i chronić kończyny i stawy.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności w przypadku jakiegokolwiek obrażenia – szczególnie kiedy profesjonalne medyczne służby ratownicze są niedostępne lub ich przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj wstępną ocenę. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonaj oszacowania obrażeń.
 • Apteczka pierwsze pomocy może zawierać kilka typów opatrunków, między innymi bandaże, chusty trójkątne, plastry, bandaże elastyczne, gazy.
 • Wybierz najlepszy bandaż dla danego typu obrażenia lub zrób najlepszy użytek z tego co jest dostępne

Umiejętność # 4 – Usztywnianie przy złamaniach i zwichnięciach

Twój cel

 • Zademonstruj jak założyć szynę usztywniającą w przypadku zwichnięć i złamań.

Wartość

 • Usztywnienie może zapobiec dalszym urazom, zmniejsza ból oraz redukuje ryzyko poważnego krwotoku jeśli profesjonalne medyczne służby ratownicze są niedostępne lub ich przybycie opóźnia się lub konieczne jest przetransportowanie poszkodowanego.

Punkty kluczowe

 • Użyj tej umiejętności w przypadku jakiegokolwiek obrażenia – szczególnie kiedy profesjonalne medyczne służby ratownicze jest niedostępny lub jego przybycie się opóźnia.
 • Pamiętaj aby się zatrzymać, pomyśleć, potem działać – ocenić miejsce zdarzenia i zawiadomić profesjonalne medyczne służby ratownicze.
 • Chroń siebie i poszkodowanego przed zakażeniem używając rękawiczek i innego wyposażenia ochronnego.
 • Wykonaj sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego przez oświadczenie ratownika i jeśli brak reakcji, klepanie w ramię.
 • Wykonaj ocenę wstępną. Kontroluj linię życia poszkodowanego (ABCD’S) jeśli jest taka potrzeba.
 • Dokonaj oszacowania obrażeń.
 • Zastosuj unieruchamianie aby zabezpieczyć i unieruchomić zwichniętą, złamaną, skręconą lub nadwyrężoną część ciała.
 • Usztywnienia mogą mieć różnorodny charakter włączając w to komercyjne szyny, zaimprowizowane szyny (zrolowane gazety czy magazyny, ciężkie pudła tekturowe, deski itd.) lub być po prostu zabezpieczeniem zranionej części ciała do nie zranionej (np. zraniony palec do nie zranionego, zranione ramię do klatki piersiowej itd.).
 • Unieruchamiaj obrażenie w takim położeniu w jakim je znalazłeś. Nie próbuj go prostować. Staraj się zminimalizować ruch dopóki całkowicie nie unieruchomisz miejsca urazu.
 • Jeśli to możliwe, połóż unieruchamiające elementy z obu stron. To zapobiegnie obracaniu się kończyn i zabezpieczy kości przed dotykaniem jeśli problem dotyczy dwóch lub więcej kości.
 • Unieruchamiaj tylko wtedy jeśli możesz to zrobić bez powodowania większego dyskomfortu lub bólu poszkodowanemu.

SCENARIUSZE

Wstępna pierwsza pomoc Scenariusz pierwszy 

Utrata przytomności u członka rodziny

 • Scena A – Przegląd sytuacji
 • Lokalizacja: Dom – kuchnia. Telefon dostępny w innym pomieszczeniu.
 • Poszkodowany:  Babcia (starszy członek rodziny).
 • Akcja: Ratownik znajduje babcię siedzącą na podłodze, opartą o blat. Jej głowa opadła na klatkę piersiową.
 • Warunki: Nie reaguje, nieprzytomna, ale oddycha i ma oznaki krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja:   Dom – ogródek z tyłu domu. Telefon znajduje się zaraz za tylnymi drzwiami.
 • Poszkodowany: Wujek (starszy członek rodziny).
 • Akcja: Ratownik zagląda do ogródka i znajduje wujka siedzącego na ziemi, opartego o drzewo. Jego głowa opadła na klatkę piersiową.
 • Warunki: Nie reaguje, nieprzytomny, ale oddycha i pokazuje oznaki krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Pomieszczenie lub obszar domu. Dorosłych mieszkających w domu.

Twój cel

 • Zademonstruj procedury oceny miejsca zdarzenia i oceny wstępnej przy pomocy nieprzytomnemu, oddychającemu poszkodowanemu. (Umiejętności 1-3)

Wstępna pierwsza pomoc – Scenariusz drugi

Leżący w miejscu publicznym

Scena A – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Biuro. Telefon znajduje się na biurku.
 • Poszkodowany: Pracownik mężczyzna.
 • Akcja: Ratownik znajduje pracownika leżącego na boku na podłodze. Zbliża się inny pracownik.
 • Warunki:  Nie reaguje, nie oddycha i NIE ma oznak krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Mały sklepik – blisko lady. Telefon znajduje się tuż obok kasy.
 • Poszkodowany: Kasjerka.
 • Akcja: Ratownik znajduje kasjerkę leżącą za ladą na boku. Zbliża się inny klient.
 • Warunki: Nie reaguje, nie oddycha i NIE ma oznak krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Miejsce, dorosły poszkodowany.

Twój cel

 • Zademonstruj ocenę miejsca zdarzenia, zastosowanie wyposażenia ochronnego, ocenę wstępną i resuscytację w jednego ratownika w przypadku pomocy nieprzytomnemu, nie oddychającemu poszkodowanemu. (Umiejętności 1-5)

Wstępna pierwsza pomoc – Scenariusz trzeci

Rekreacyjny wypadek

 • Scena A – Przegląd sytuacji
 • Lokalizacja: Basen. Telefon alarmowy wisi na ścianie w pobliżu.
 • Poszkodowany: Nastolatek (16–18 lat).
 • Akcja: Nastolatek wskakuje do basenu po płytkiej stronie basenu i nie wypływa. Ratownik znajduje go twarzą w dół, blisko krawędzi basenu, krwawi z rozciętego czoła. Inni ludzie znajdują się na basenie.
 • Warunki:  Nie reaguje, nie oddycha. Jego czoło mocno krwawi.
 • Status: Po kilku oddechach ratowniczych zaczyna pokazywać oznaki krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Stadnina. Telefon znajduje się na ścianie stajni.
 • Poszkodowany: Młoda dziewczyna, jeżdżąca konno (12–16 lat).
 • Akcja: Koń wierzgnął i zrzucił dziewczynę. Wylądowała twarzą na ubitej ziemi. Ratownik znajduje ją twarzą w dół, krwawiącą z rozciętego ramienia. Inni ludzie znajdują się w pobliżu stadniny.
 • Warunki: Nie reaguje, nie oddycha. Jej ramię mocno krwawi.
 • Status: Po kilku oddechach ratowniczych zaczyna pokazywać oznaki krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Jakikolwiek obszar rekreacyjny, gdzie poszkodowany mógł upaść lub doznać mocnego uderzenia. Nastolatek, młodzieniec lub dorosły.

Twój cel

 • Zademonstruj wszystkie umiejętności wstępnej pierwszej pomocy, łącznie z postępowaniem przy poważnych krwotokach, przy wstrząsie i przy urazach kręgosłupa. (Umiejętności 1-9)

Wstępna pierwsza pomoc – Scenariusz czwarty

Poważny wypadek, wielu poszkodowanych

 • Scena A – Przegląd sytuacji
 • Lokalizacja: Droga. Inni kierowcy mają telefon komórkowy.
 • Poszkodowany:  Dorosła kobieta i dorosły mężczyzna.
 • Akcja: Ratownik znajduje samochód w rowie na boku zatłoczonej ulicy.
 • Mężczyzna siedzi w samochodzie z głową krwawiącą od uderzenia kierownicy.
 • Kobieta leży twarzą w dół na drodze, jedna noga pod dziwnym kątem, widocznie wyrzuciło ją z samochodu.
 • Inni ludzie się zatrzymują.
 • Warunki: On reaguje i oświadcza, że ma ostry ból. Ona nie reaguje, nie oddycha i nie ma oznak krążenia.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja:  Dom towarowy, telefon znajduje się w pobliżu biura.
 • Poszkodowany: Dwóch dorosłych pracowników.
 • Akcja: Operator wózka z podnośnikiem usiłuje położyć ciężką paletę na półce, która ma 6 metrów wysokości. Paleta spada.
 • Operator wózka jest uderzony przez spadającą zawartość palety.
 • Pracownik domu towarowego jest powalony przez kilka ciężkich obiektów. Pudło leży na jego ramieniu.
 • Nadbiegają inni pracownicy.
 • Warunki: Operator wózka reaguje, jęczy, że boli go ramię od poważnego rozcięcia. Pracownik nie reaguje, nie oddycha i nie oznak krążenia.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Jakikolwiek wypadek, w którym poszkodowane zostały dwie osoby. Dorośli.

Twój cel

 • Zademonstrować wszystkie umiejętności wstępnej pomocy w przypadku dwóch poszkodowanych. (Umiejętności 1-9)

Drugorzędna pierwsza pomoc – Scenariusz Piąty

Upadek przyjaciela

Scena A – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Odległy cel pieszej wędrówki. Nie ma dostępnego publicznego telefonu ani komórkowego/bezprzewodowego.
 • Poszkodowany:  Dorosła kobieta.
 • Akcja: Ratownik słyszy krzyk i głuchy łomot. Znajduje przyjaciela na ziemi. Wygląda, że spadła z wysokiego na 1.5 metra występu na skalistą glebę.
 • Warunki:  Reaguje i trzyma się za kostkę. Ma niewielkie krwawiące przecięcia na obu nogach. Mówi, że ma zawroty głowy, ale twierdzi, że wszystko z nią w porządku, tylko czuje się trochę słaba i jest potłuczona.

Scena B – Przegląd sytuacji

 • Lokalizacja: Odległy park. Nie ma dostępnego publicznego telefonu ani komórkowego/bezprzewodowego.
 • Poszkodowany: Nastolatek.
 • Akcja: Ratownik słyszy głuchy łomot. Znajduje młodzieńca z rolkami na nogach leżącego na chodniku. Wygląda na to, że chłopiec próbował przeskoczyć przez ławkę parkową ale mu się nie udało.
 • Warunki: Reaguje i trzyma się za łokieć. Ma kilkanaście zadrapań na ramieniu i na twarzy. Oddycha z trudem i jest blady, ale twierdzi, że za minutę wszystko będzie w porządku.
 • Czynniki, które możesz zmieniać – Jakakolwiek miejsce publiczne gdzie ktoś mógł doznać obrażeń nie zagrażających bezpośrednio życiu. Nastolatek, młodzież lub  dorosły dowolnej płci.

Twój cel

 • Zademonstrować procedury wstępnej i drugorzędnej pierwszej pomocy z uwzględnieniem oszacowania obrażeń i choroby.

Prezentacja do  kursu pierwszej pomocy nurkowa w Bielsku Białej:

Egzamin do kursu pierwszej pomocy nurkowa w Bielsku Białej:

EGZAMIN PIERSZA POMOC

Po pozytywnym ukończeniu kursu pierwszej pomocy nurkowa w Bielsku Białej:

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Twój Instruktor Nurkowania Wystawi Ci uprawnienia Pierwszej Pomocy nurkowej

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Dostaniesz ZŁOTY CERTYFIKAT Pierwszej pomocy nurkowej

tylko w naszym  jednym w Bielsku Białej  5  gwiazdkowym centrum nurkowym  PADI 

SPEŁNILIŚMY TWOJE MARZENIE – ZOSTAŁEŚ RATOWNIKIEM NURKOWYM

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Kolejny Twój krok to Kontynuacja szkolenia nurkowego w naszym centrum nurkowym !!!

Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa
Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa
Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa
Kurs Pierwsza Pomoc Nurkowa

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs pierwsza pomoc nurkowa  –jest przeprowadzana w miastach takich jak : Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Bielsko Biała, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Szczyrk , Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wilamowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Buczkowice,  Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Żywiec, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Jasienica , Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Jaworze, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Kozy, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Porąbka, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wilkowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Łodygowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Cieszyn, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Ustroń, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wisła, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Skoczów, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Strumień, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Brenna, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Chybie, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Dębowiec, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Goleszów, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Istebna, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Czernichów, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Gilowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Jeleśnia, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Koszarawa, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Lipowa, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Łękawica, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Milówka, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Rajcza, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Węgierska Górka, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Czechowice Dziedzice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Pszczyna, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Kęty, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Sucha Beskidzka, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Chełmek, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Libiąż Kurs pierwsza pomoc nurkowa   Andrychów, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wadowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Brzeszcze, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Zator, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Oświęcim, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Katowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Częstochowa, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Sosnowiec, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Gliwice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Zabrze, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Bytom,  Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Ruda śląska, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Dąbrowa Górnicza, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Rybnik, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Tychy, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Chorzów , Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Jaworzno, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Jastrzębie Zdrój, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Mysłowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Siemianowice Śląskie, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Żory, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Tarnowskie Góry , Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Będzin, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Tarnowskie Góry, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Piekary Śląskie, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Racibórz, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Świętochłowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Zawiercie, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wodzisław Śląski, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Mikołów, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Czeladź, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Myszków, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Czerwionka-Leszczyny, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Pszczyna, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Lubliniec, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Łaziska Górne, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Rydułtowy, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Okrzesze, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Bieruń, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Pyskowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Radlin, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Radzionków, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Lędziny,  Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Pszów, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Kłobuck, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Blachownia, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wojkowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Poręba, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Imielin, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Kalety, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Miasteczko Śląskie, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Sławków, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Łazy, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Koniecpol, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Siewierz, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Kuźnia Raciborska, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Żarki, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Krzepice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Woźniki, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Ogrodzieniec, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Szczekociny, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Strumień, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Toszek, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Wilamowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Koziegłowy, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Krzanowice, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Pilica, Kurs pierwsza pomoc nurkowa  Sośnicowice

http://instruktorzynurkowania.pl    Podstawowy Kurs Nurkowy