SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA BIELSKO BIAŁA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA BIELSKO BIAŁA

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA BIELSKO BIAŁA – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA BIELSKO BIAŁA

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Bielsko Biała

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Bielsko Biała odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Bielsko Biała oraz szkoły instruktorów nurkowania  Bielsko Biała BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Bielsko Biała gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Bielsko Biała IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Bielsko Biała

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Bielsko Biała w szkole instruktorów nurkowania Bielsko Biała jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Bielsko Biała jako instruktor nurkowania Bielsko Biała to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Bielsko Biała , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Bielsko Biała  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Bielsko Biała . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Bielsko Biała  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Bielsko Biała    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Bielsko Biała   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Bielsko Biała  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Bielsko Biała aby zostać instruktorem nurkowania Bielsko Biała  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Bielsko Biała . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Bielsko Biała zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Bielsko Biała , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Bielsko Biała prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Bielsko Biała  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Bielsko Biała w szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała , kurs na instruktora nurkowania   Bielsko Biała w szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Bielsko Biała , lub Assistant Instructor Bielsko Biała    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała  w Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Bielsko Biała  IANTD lub Asystenta Instruktora Bielsko Biała    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Bielsko Biała    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Bielsko Biała  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Bielsko Biała    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała w Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała w  Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała w  Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Bielsko Biała (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Bielsko Biała

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Bielsko Biała lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Bielsko Biała , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Bielsko Biała od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Bielsko Biała Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Bielsko Biała w  Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Bielsko Biała możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Bielsko Biała Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Bielsko Biała open water crossover Bielsko Biała Szkole Instruktorów nurkowania Bielsko Biała

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Bielsko Biała  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Bielsko Biała     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Bielsko Biała Kursu instruktora nurkowania open water crossover Bielsko Biała w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Bielsko Biała do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Bielsko Biała przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Bielsko Biała  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Bielsko Biała wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Bielsko Biała . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Bielsko Biała  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Bielsko Biała możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Bielsko Biała Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Bielsko Biała Technical Wrek Iantd