SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KIELCE – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KIELCE

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA KIELCE – KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA KIELCE

TERMINY KURSÓW I EGZAMINÓW NA INSTRUKTORA NURKOWANIA IANTD

Terminy kursów i egzaminów na instruktora nurkowania Iantd  Kielce

Kursy Instruktora nurkowania Iantd  Kielce odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych centrum nurkowego Kielce oraz szkoły instruktorów nurkowania  Kielce BeskidDivers .Zajęcia basenowe  podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kielce odbywają się  na prywatnym basenie nurkowym Kielce gdzie nie ogranicza nas czas. Nurkowania na wodzie otwartej podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kielce – Koparki Jaworzno , Zakrzówek Kraków lub na  Hermanicach . Egzamin  na Instruktora Nurkowania Kielce Instruktorski  jest przeprowadzana zaraz po kursie na Instruktora Nurkowania Kielce w tych samych miejscach co zajęcia. podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kielce Beskid Divers to jedyne centrum Nurkowania Technicznego i Szkoła Instruktorów Nurkowania Kielce IANTD NA POŁUDNIU POLSKI jedno z 3 w Polsce.  Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy telefonicznie  pod numerem telefonu 735 600 300 lub osobiście. Odpowiedzi na Podstawowe Twoje pytania znajdziesz na : Stronie  w zakładce Pytania

SZKOŁA INSTRUKTORÓW NURKOWANIA IANTD

Szkoła Instruktorów Nurkowania  Kielce

Gdzie inni Kończą My zaczynami

Praca instruktora nurkowania Kielce w szkole instruktorów nurkowania Kielce jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga,  odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca w szkole instruktorów nurkowania Kielce jako instruktor nurkowania Kielce to wymarzone zajęcie dla Ciebie. Marzysz o nauczaniu nurkowania w  szkole instruktorów nurkowania Kielce , chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce w Kielce  . Jesteśmy profesjonalną szkołą Instruktorów nurkowania Kielce . Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę w szkole instruktorów nurkowania Kielce  . Wyróżnia nas to, że nas kurs instruktora nurkowania Kielce    koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie instruktora   nurkowego Kielce   , a nie jedynie na przygotowaniu do zdania  egzaminu na instruktora nurkowania Kielce  . Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat na instruktora nurkowania Kielce aby zostać instruktorem nurkowania Kielce  i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania Kielce . Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych Polska za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej Polska . Nasza szkoła instruktorów nurkowania Kielce zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania Kielce poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych Polska . Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych Zapraszam do Szkoły Instruktorów Nurkowania  Kielce , gdzie profesjonalne podejście łączymy .Kursy instruktorskie na instruktorów  nurkowania Kielce prowadzimy na terenie całego kraju. Zapraszamy przyszłych kandydatów na instruktorów nurkowania Kielce  z każdego miasta w  Polsce .

WYMAGANIA WSTĘPNE NA INSTRUKTORA NURKOWANIA- KURS INSTRUKTORSKI IANTD

Wymagania wstępne na Instruktora nurkowania Kielce w szkole Instruktorów nurkowania Kielce , kurs na instruktora nurkowania   Kielce w szkole Instruktorów nurkowania Kielce

 1. Wymagane kwalifikacje: licencja IANTD Divemaster Kielce , lub Assistant Instructor Kielce    albo równoważna.
 2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań w , z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 m.
 3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
 4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
 5. Ukończone 18 lat.
 6. Aby prowadzić także szkolenia EANx jako OW Instructor, musi posiadać licencję EANx Diver oraz zalogowanych minimum 10 nurkowań na EANx.

Program kursu na Instruktora Nurkowania Kielce  w Szkole Instruktorów nurkowania Kielce  IANTD OPEN WATER I OPEN WATER EANX INSTRUCTOR DEVELOPMENT

 1. Program kursu na Instruktora Nurkowania Kielce został opracowany w celu zapewnienia wysokiej jakości treningu dla nurków pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje z poziomu Divemastera  Kielce  IANTD lub Asystenta Instruktora Kielce    IANTD do poziomu IANTD Open Water Instruktora Kielce    lub Open Water EANx Instruktora IANTD Kielce  .
 2. Procedury IANTD oraz metody ograniczania ryzyka;
 3. Wszystkie umiejętności praktyczne kursu na Instruktora Nurkowania Kielce  , nauczane w wodach ograniczonych (w warunkach basenowych) oraz w wodach otwartych w ramach Programu IANTD Open Water IANTD Kielce    powinny być wyjaśnione i przećwiczone.
 4. Kandydat na Instruktora Nurkowania Kielce    musi wykazać się biegłością w zakresie umiejętności praktycznych oraz umiejętności skutecznego nauczania i oceniania, zgodnie ze wskazówkami IT.
 5. Wszystkie zagadnienia tematyczne poruszane w ramach wykładów podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kielce  w Programie IANTD Open Water Diver, łącznie z całą prezentacją w programie Power Point, muszą zostać przeanalizowane przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Kielce i omówione
 6. Niektóre zagadnienie podczas kursu na Instruktora Nurkowania Kielce   wybrane przez IT, mają zostać szczegółowo omówione przez Kandydatów na Instruktora Nurkowania Kielce   , zgodnie ze schematem: przygotowanie wykładu, zaplanowanie szkolenia oraz przeprowadzenie wykładu z wykorzystaniem odpowiednich slajdów w Szkole Instruktorów nurkowania Kielce
 7. W ramach Programu i  kursu na Instruktora Nurkowania Kielce   muszą się odbyć wszystkie wykłady teoretyczne, odnoszące się do danego poziomu szkolenia, wraz z towarzyszącymi im prezentacjami IANTD
 8. Wszyscy kandydaci na Instruktora Nurkowania Kielce muszą wykazać się umiejętnością kontrolowania i nadzorowania grupy nurkowej w sposób
 9. Kurs na Instruktora Nurkowania Kielce w Szkole Instruktorów nurkowania Kielce IANTD IDP musi być prowadzony przez Instruktora Trenera IANTD
 10. Kurs na Instruktora Nurkowania Kielce w  Szkole Instruktorów nurkowania Kielce IANTD musi być zakończony oceną końcową przeprowadzoną przez Instruktora Trenera IANTD, innego niż IT, który prowadził Program IDP.

 

Kurs na Instruktora Nurkowania Kielce w  Szkole Instruktorów nurkowania Kielce OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR Kielce (OWSI)

Kurs instruktorski IDC Kielce

Wymagania wstępne

 1. Certyfikat Divemastera PADI Kielce lub poziomu kierowniczego innej organizacji szkoleniowej
 2. ukończone 18 lat;
 3. 60 zalogowanych nurkowań, udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnymi głębokim;
 4. Jeżeli kandydat nie jest Divemasterem PADI Kielce , musi zaliczyć sprawdzian umiejętności ratowniczych z kursu PADI Divemaster.
 5. Bycie certyfikowanym nurkiem  Kielce od sześciu miesięcy.
 6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Ukończony kurs EFR Kielce Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna [Emergency First Response Primary and Secondary Care] (lub równoważne szkolenie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

KURSY INSTRUKTORSKIE IANTD

Kursy instruktorów nurkowania Kielce w  Szkole Instruktorów nurkowania Kielce

W naszej szkole Instruktorów nurkowania Kielce po zdaniu egzaminu po Kursie na Instruktora Nurkowania Kielce możesz kontynuować szkolenia w Szkole Instruktorów nurkowania Kielce w celu uzyskania kolejnych stopni  Instruktora Nurkowania .

 1. Instruktor Nurkowania Kielce nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Instruktor Nurkowania Kielce Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Instruktor Nurkowania Kielce Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Instruktor Nurkowania Kielce Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Instruktor Nurkowania Kielce Blender Ean Iantd ,
 6. Instruktor Nurkowania Kielce Blender Tmx Iantd,
 7. Instruktor Nurkowania Kielce Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Instruktor Nurkowania Kielce Cavern Iantd ,
 9. Instruktor Nurkowania Kielce Limited Mine Iantd,
 10. Instruktor Nurkowania Kielce Intro To Cave Iantd
 11. Instruktor Nurkowania Kielce Cave Iantd,
 12. Instruktor Nurkowania Kielce Intro To Mine Iantd,
 13.  Instruktor Nurkowania Kielce Mine  Iantd,
 14. Instruktor Nurkowania Kielce Technical Cave Iantd,
 15. Instruktor Nurkowania Kielce Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Instruktor Nurkowania Kielce Multi Stage Iantd,
 17. Instruktor Nurkowania Kielce Dpv Iantd,
 18. Instruktor Nurkowania Kielce Sm &Nm Iantd,
 19. Asystent  Nurkowania Kielce Iantd,
 20.  Instruktor Nurkowania Kielce Owsik Iantd,
 21.  Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Instruktor Nurkowania Kielce Ean  Iantd,
 36. Instruktor Nurkowania Kielce Sm Iantd,
 37. Instruktor Nurkowania Kielce Dpv Iantd,
 38. Instruktor Nurkowania Kielce Ice Iantd,
 39.  Instruktor Nurkowania Kielce Ffm Iantd,
 40. Instruktor Nurkowania Kielce Tek Sm Iantd,
 41.  Instruktor Nurkowania Kielce Tek Dpv Iantd,
 42. Instruktor Nurkowania Kielce Adwanced Ean Iantd,
 43. Instruktor Nurkowania Kielce Technical Diver Iantd,
 44. Instruktor Nurkowania Kielce Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Instruktor Nurkowania Kielce Normoxic Trimix Iantd,
 46. Instruktor Nurkowania Kielce Trimix  Iantd,
 47.  Instruktor Nurkowania Kielce Non Pen Wrek Iantd,
 48. Instruktor Nurkowania Kielce Wrek Iantd,
 49. Instruktor Nurkowania Kielce Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Instruktor Nurkowania Kielce Technical Wrek Iantd

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA

Kurs instruktora nurkowania Kielce open water crossover Kielce Szkole Instruktorów nurkowania Kielce

Każdy nurkujący  człowiek   przynajmniej raz w życiu staje na skrzyżowaniu i nie wie czy ma iść w lewo czy w prawo a czy jak pójdzie w lewo to czy zrobił dobrze czy nie powinien pójść inna drogą tak samo jest w nurkowaniu . Od kilku lat  jesteś czynnym  instruktorem nurkowania Kielce  w jednej organizacji nurkowej i pewnego dnia zastanawiasz się jak by to było być instruktorem nurkowania Kielce     w innej organizacji nurkowej . Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest  jak jest gdzieś indziej tzn jak jest w innej organizacji nurkowej  jest zrobienie kursu nurkowania crossover Kielce Kursu instruktora nurkowania open water crossover Kielce w szkole instruktorów nurkowania IANTD     Kielce do nowej organizacji nurkowej. Na kursie instruktora nurkowania crossover  Kielce przez minimum dwa dni dowiesz się wszystkiego o nowej organizacji nurkowej Iantd Kielce  . Instruktor trener z organizacji nurkowej  Iantd  Kielce wraz z kurs dyrektorem z tej organizacji nurkowej  przybliżą Ci strukturę działania organizacji nurkowej .zaznajomisz się z nowymi standardami tej organizacji w której robisz kurs nurkowy crossover  Kielce . Poznasz różnice pomiędzy jedną a druga organizacja nurkową ,Dowiesz się jaka idea danej organizacji nurkowej  i jaki cel przyświeca nowej organizacji w której robisz kurs instruktora nurkowania  crossover  IANTD  Kielce  .

W szkole instruktorów nurkowania IANTD Kielce możesz przeprowadzić Crossover na Instruktora Nurkowania na stopnie :

 1. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce nurkowania Diver Firs Aid Iantd,
 2. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Oxygen Administrator Iantd ,
 3. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Automatic External Defiblirator Iantd ,
 4. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Cardio Pulmonary Resustytation Cpr Iantd ,
 5. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Blender Ean Iantd ,
 6. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Blender Tmx Iantd,
 7. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Esentials 1,2,3 Iantd
 8.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Cavern Iantd ,
 9. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Limited Mine Iantd,
 10. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Intro To Cave Iantd
 11. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Cave Iantd,
 12. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Intro To Mine Iantd,
 13.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Mine  Iantd,
 14. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Technical Cave Iantd,
 15. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Survey – Mapowanie Iantd,
 16.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Multi Stage Iantd,
 17. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Dpv Iantd,
 18. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Sm &Nm Iantd,
 19. Kurs Crossover  Asystent  Nurkowania Kielce Iantd,
 20.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Owsik Iantd,
 21.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacji nurkowanie Głebokie Iantd
 22. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacji nocne nurkowanie Iantd
 23. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacji Suchy Skafander  Iantd
 24. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nawigacji Podwodnej Iantd
 25. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Fotografii Podwodnej Iantd
 26. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Filmowanie  Podwodne Iantd
 27. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie Wielopoziomowe Iantd
 28. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Poszukiwanie i Wydobywanie Iantd
 29. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Doskonałej Pływalności Iantd
 30. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie Pod lodowe Iantd
 31. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie z Skuterem Iantd
 32. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nurkowanie Samodzielne Iantd
 33. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Side Mount Iantd
 34. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Specjalizacj Nitroks Iantd
 35.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Ean  Iantd,
 36. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Sm Iantd,
 37. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Dpv Iantd,
 38. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Ice Iantd,
 39.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Ffm Iantd,
 40. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Tek Sm Iantd,
 41.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Tek Dpv Iantd,
 42. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Adwanced Ean Iantd,
 43. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Technical Diver Iantd,
 44. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Advanced Rek Trmx Iantd,
 45. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Normoxic Trimix Iantd,
 46. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Trimix  Iantd,
 47.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Non Pen Wrek Iantd,
 48. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Wrek Iantd,
 49. Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Adwanced Wrek Iantd,
 50.  Kurs Crossover Instruktor Nurkowania Kielce Technical Wrek Iantd